ภาษาประจำวัน

ภาษาอินโดนีเซีย [ind]

จำนวนผู้พูด:
200.000.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
1.379
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
10.634
คำที่รอการออกเสียง:
2.391
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม