ภาษาประจำวัน

ภาษา Norwegian Nynorsk [nn]

จำนวนผู้พูด:
5.320.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
192
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
775
คำที่รอการออกเสียง:
3.059
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม