ภาษาประจำวัน

ภาษาโวลอฟ [wo]

จำนวนผู้พูด:
13.300.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
40
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
192
คำที่รอการออกเสียง:
720
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม