ภาษาประจำวัน

จาเมกัน แพทวา [jam]

จำนวนผู้พูด:
3.100.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
38
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
116
คำที่รอการออกเสียง:
338
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม