ภาษาประจำวัน

ภาษาอัสสัม [as]

จำนวนผู้พูด:
12.800.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
26
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
54
คำที่รอการออกเสียง:
98
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม