ภาษาประจำวัน

ภาษาโปรตุเกส [pt]

จำนวนผู้พูด:
230.000.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
43.069
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
135.155
คำที่รอการออกเสียง:
15
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม