ภาษาประจำวัน

ภาษาอาฟรีกานส์ [af]

จำนวนผู้พูด:
7.225.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
570
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
6.972
คำที่รอการออกเสียง:
109
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม