ภาษาประจำวัน

ภาษา Norwegian Nynorsk [nn]

จำนวนผู้พูด:
5.320.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
184
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
745
คำที่รอการออกเสียง:
3.025
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม