ภาษาประจำวันนี้

แมซิโดเนียะ [mk]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
2.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
112
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
2.913
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
35
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม