ภาษาประจำวัน

ภาษามราฐี [mr]

จำนวนผู้พูด:
71.700.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
297
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
2.204
คำที่รอการออกเสียง:
46
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม