ภาษาประจำวัน

อาร์เบียช [aae]

จำนวนผู้พูด:
80.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
9
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
14
คำที่รอการออกเสียง:
59
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม