ภาษาประจำวันนี้

อังกฤษ [en]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
509.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
261.087
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
154.862
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
3.145
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม