ภาษาประจำวัน

มินังกาบาว [min]

จำนวนผู้พูด:
5.500.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
2
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
169
คำที่รอการออกเสียง:
328
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม