ภาษาประจำวัน

ลิกัว [lij]

จำนวนผู้พูด:
2.000.000
จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
4
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
107
คำที่รอการออกเสียง:
48
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม