ภาษาประจำวันนี้

อวาริก [av]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
600.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
23
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
39
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
368
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม