ภาษาประจำวัน

ภาษาลาดิโน [lad]

จำนวนผู้พูด:
125.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
4
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
49
คำที่รอการออกเสียง:
44
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games