ภาษาประจำวัน

Old Turkic [otk]

จำนวนผู้พูด:
n/a
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
4
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
14.834
คำที่รอการออกเสียง:
6
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม