ภาษาประจำวัน

ภาษาสกอต [sco]

จำนวนผู้พูด:
1.600.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
204
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
2.525
คำที่รอการออกเสียง:
29

Join our community

คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม