ภาษาประจำวัน

ภาษาเคชัว [qu]

จำนวนผู้พูด:
7.700.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
51
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
125
คำที่รอการออกเสียง:
1.608
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม