ภาษาประจำวันนี้

บาลูจิ [bal]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
8.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
23
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
44
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
72
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม