ภาษาประจำวัน

ภาษาทิเบต [bo]

จำนวนผู้พูด:
1.186.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
108
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
507
คำที่รอการออกเสียง:
508
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games