ภาษาประจำวันนี้

โชน่า [sn]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
7.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
33
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
168
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
71
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม