ภาษาประจำวัน

เบ็งกอล [bn]

จำนวนผู้พูด:
260.000.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
719
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
11.104
คำที่รอการออกเสียง:
12.242
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม