ภาษาประจำวัน

ภาษาลัตเวีย [lv]

จำนวนผู้พูด:
1.550.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
443
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
18.738
คำที่รอการออกเสียง:
111
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม