ภาษาประจำวัน

Campidanese [sro]

จำนวนผู้พูด:
500.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
11
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
273
คำที่รอการออกเสียง:
369
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม