ภาษาประจำวันนี้

ซิซิลี [scn]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
8.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
47
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
1.831
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
1.081
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม