ภาษาประจำวัน

ภาษาตาตาร์ [tt]

จำนวนผู้พูด:
4.983.510
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
421
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
694.599
คำที่รอการออกเสียง:
1.300
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games