ภาษาประจำวันนี้

ยิว [yi]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
3.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
122
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
7.270
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
100
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม