ภาษาประจำวันนี้

อุซเบก [uz]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
17.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
82
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
301
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
587
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม