ภาษาประจำวัน

Kurmanji [kmr]

จำนวนผู้พูด:
8.130.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
38
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
3.399
คำที่รอการออกเสียง:
468

Join our community

คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม