ภาษาประจำวัน

ภาษาเอิร์สยา [myv]

จำนวนผู้พูด:
96.860
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
21
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
60
คำที่รอการออกเสียง:
204
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม