ภาษาประจำวัน

ภาษาเขมร [km]

จำนวนผู้พูด:
16.000.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
115
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
103
คำที่รอการออกเสียง:
402
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม