ภาษาประจำวัน

Volapük [vo]

จำนวนผู้พูด:
20
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
11
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
504
คำที่รอการออกเสียง:
917
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม