ภาษาประจำวันนี้

อินุกติตุต [iu]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
30.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
19
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
98
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
275
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม