ภาษาประจำวันนี้

กาลิเซีย [gl]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
3.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
297
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
6.778
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
5.465
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม