ภาษาประจำวัน

ภาษาไอริช [ga]

จำนวนผู้พูด:
141.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
1.635
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
15.481
คำที่รอการออกเสียง:
353
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม