ภาษาประจำวัน

ปางาซินัน [pag]

จำนวนผู้พูด:
1.243.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
6
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
24
คำที่รอการออกเสียง:
362
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม