ภาษาประจำวัน

ภาษาเตลูกู [te]

จำนวนผู้พูด:
79.000.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
325
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
1.387
คำที่รอการออกเสียง:
515
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม