ภาษาประจำวัน

แคชเมียร์ [ks]

จำนวนผู้พูด:
5.360.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
13
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
30
คำที่รอการออกเสียง:
51
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม