ภาษาประจำวันนี้

สรานาน ตองก้า [srn]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
300.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
12
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
53
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
105
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม