ภาษาประจำวัน

ภาษาอุซเบก [uz]

จำนวนผู้พูด:
17.000.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
107
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
326
คำที่รอการออกเสียง:
2.545
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม