ภาษาประจำวัน

ภาษากันนาดา [kn]

จำนวนผู้พูด:
37.000.000
จำนวนผู้ร่วมออกเสียงใน Forvo:
153
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
384
คำที่รอการออกเสียง:
340
Forvo Kids View detail
Forvo Kids

Forvo Kids are fun children's applications aimed at 3 to 6-year olds and designed for language learning (English, Spanish, German, French and Basque) through vocabulary games

คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม