ภาษาประจำวันนี้

จีนเซียง [hsn]

จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง:
36.000.000
จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo:
214
คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว:
1.185
คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง:
517
คำที่ได้รับการออกเสียงล่าสุดในบรรดาภาษาที่ได้รับความนิยม