พจนานุกรมการออกเสียงภาษาMari

[марий йылме]

ติดตามการออกเสียงภาษาMari

 • จำนวนผู้พูด: 500.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 15
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 57.501
 • คำที่รอการออกเสียง: 514
 • Mari ภาพถ่ายจาก Минилбаева Елена
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า тавалтен колташ тавалтен колташ
 • การออกเสียงคำว่า лекле лекле
 • การออกเสียงคำว่า ӧндалалтса ӧндалалтса
 • การออกเสียงคำว่า флаг-влак флаг-влак
 • การออกเสียงคำว่า лиеш ыле лиеш ыле
 • การออกเสียงคำว่า ылыт ылыт
 • การออกเสียงคำว่า ылат ылат
 • การออกเสียงคำว่า ылына ылына
 • การออกเสียงคำว่า ылам ылам
 • การออกเสียงคำว่า ылыда ылыда

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า тавален-тавален тавален-тавален
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า тавен тавен
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า тагаш пача тагаш пача
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า тайналт тайналт
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า тайнышт каяш тайнышт каяш
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า таклан огыл таклан огыл
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ончычсыжо ончычсыжо
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ончылнем ончылнем
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า шинчатым шинчатым
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ончыланышт ончыланышт

ดูทั้งหมด