พจนานุกรมการออกเสียงภาษากรีกโบราณ

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีกโบราณ

ภาษากรีกโบราณ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Artemis Artemis
  • การออกเสียง : ἄνθρωπος ἄνθρωπος
  • การออกเสียง : chondrichthyes chondrichthyes
  • การออกเสียง : Phaedra Phaedra
  • การออกเสียง : techne techne
  • การออกเสียง : San San
  • การออกเสียง : Ζεύς Ζεύς
  • การออกเสียง : ecclesia ecclesia
  • การออกเสียง : Θάνατος Θάνατος
  • การออกเสียง : Χάος Χάος

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีกโบราณใช่ไหม