พจนานุกรมการออกเสียงภาษากรีกโบราณ

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีกโบราณ

ภาษากรีกโบราณ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : time time
  • การออกเสียง : Artemis Artemis
  • การออกเสียง : ἄνθρωπος ἄνθρωπος
  • การออกเสียง : Ζεύς Ζεύς
  • การออกเสียง : Kyrie Eleison Kyrie Eleison
  • การออกเสียง : ecclesia ecclesia
  • การออกเสียง : Χάος Χάος
  • การออกเสียง : doxa doxa
  • การออกเสียง : molon labe molon labe
  • การออกเสียง : chondrichthyes chondrichthyes

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีกโบราณใช่ไหม