พจนานุกรมการออกเสียงภาษากรีกโบราณ

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีกโบราณ

ภาษากรีกโบราณ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Artemis Artemis
  • การออกเสียง : ἄνθρωπος ἄνθρωπος
  • การออกเสียง : Ζεύς Ζεύς
  • การออกเสียง : chondrichthyes chondrichthyes
  • การออกเสียง : ecclesia ecclesia
  • การออกเสียง : techne techne
  • การออกเสียง : Χάος Χάος
  • การออกเสียง : ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα
  • การออกเสียง : doxa doxa
  • การออกเสียง : graphein graphein

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีกโบราณใช่ไหม