กรีกโบราณคู่มือการออกเสียง

[Ἀρχαία Ἑλληνική]

สมัครเพื่อ กรีกโบราณ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: ์N/A
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 149
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 65.875
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 5
  • กรีกโบราณ ภาพถ่ายจาก no author
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด