พจนานุกรมการออกเสียงภาษากรีกโบราณ

[Ἀρχαία Ἑλληνική]

ติดตามการออกเสียงภาษากรีกโบราณ

 • จำนวนผู้พูด: ์N/A
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 156
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 87.189
 • คำที่รอการออกเสียง: 2.331
 • กรีกโบราณ ภาพถ่ายจาก no author
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ὅθῐ ὅθῐ
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ὄρνυμι ὄρνυμι
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ἱκνέομαι ἱκνέομαι
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ὄλλυμι ὄλλυμι
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า φωνέω φωνέω
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า δικαιοδοσία δικαιοδοσία
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า διηνεκής διηνεκής
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า διηνεκῶς διηνεκῶς
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า συμφορῶ συμφορῶ

ดูทั้งหมด