กรีกโบราณคู่มือการออกเสียง

[Ἀρχαία Ἑλληνική]

สมัครเพื่อ กรีกโบราณ ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: ์N/A
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 155
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 82.583
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.875
 • กรีกโบราณ ภาพถ่ายจาก no author
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Χαλκηδών Χαλκηδών
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ἡρόφιλος Ἡρόφιλος
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ὀφειλήματος ὀφειλήματος
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ὀφειλήματι ὀφειλήματι
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ὀφειλημάτων ὀφειλημάτων
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ὀφειλήμασι ὀφειλήμασι
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ὀφειλήμασιν ὀφειλήμασιν
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ἀφέντων ἀφέντων
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ἀφέτωσαν ἀφέτωσαν
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ἄφετε ἄφετε

ดูทั้งหมด