พจนานุกรมการออกเสียงภาษากรีกโบราณ

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีกโบราณ

ภาษากรีกโบราณ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Nike Nike
  • การออกเสียง : Artemis Artemis
  • การออกเสียง : graphein graphein
  • การออกเสียง : San San
  • การออกเสียง : kairos kairos
  • การออกเสียง : ἄνθρωπος ἄνθρωπος
  • การออกเสียง : chondrichthyes chondrichthyes
  • การออกเสียง : Phaedra Phaedra
  • การออกเสียง : techne techne
  • การออกเสียง : Ζεύς Ζεύς

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีกโบราณใช่ไหม