อาหรับคู่มือการออกเสียง

[العربية]

สมัครเพื่อ อาหรับ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 422.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 9.825
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 90.547
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 376
  • อาหรับ ภาพถ่ายจาก misbahhammoud
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด