พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอาหรับ

[العربية]

ติดตามการออกเสียงภาษาอาหรับ

 • จำนวนผู้พูด: 422.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 10.789
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 91.749
 • คำที่รอการออกเสียง: 1.107
 • อาหรับ ภาพถ่ายจาก misbahhammoud
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า صهيب صهيب
 • การออกเสียงคำว่า كفاءات كفاءات
 • การออกเสียงคำว่า كُتُبُنَا كُتُبُنَا
 • การออกเสียงคำว่า معلّمتنا معلّمتنا
 • การออกเสียงคำว่า طالبتنا طالبتنا
 • การออกเสียงคำว่า معلّمنا معلّمنا
 • การออกเสียงคำว่า ألوان زيتية ألوان زيتية
 • การออกเสียงคำว่า Auwal Auwal
 • การออกเสียงคำว่า شذى شذى
 • การออกเสียงคำว่า أروى أروى

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า المُمضّة المُمضّة
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า رحيها رحيها
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า جزلة جزلة
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า akvumis akvumis
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Tamsamani Tamsamani
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า الستهد الستهد
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า نولوز نولوز
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า اليزة اليزة
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า الموكتكا الموكتكا
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า السمنا السمنا

ดูทั้งหมด