ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

ช่วยเราออกเสียงคำที่รอการออกเสียงอยู่ในภาษาของคุณ.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : 死す 【しす】 死す 【しす】 [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : las papas fritas las papas fritas [es]
 • บันทึกการออกเสียง : 1625 1625 [de]
 • บันทึกการออกเสียง : Sevillian Sevillian [en]
 • บันทึกการออกเสียง : 2002 2002 [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : 159 159 [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : Belastungsanzeige Belastungsanzeige [de]
 • บันทึกการออกเสียง : διαμαρτύρει διαμαρτύρει [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : διαμαρτύρεται διαμαρτύρεται [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : διαμαρτύρεσθε διαμαρτύρεσθε [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : διαμαρτύρονται διαμαρτύρονται [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : διαμαρτυρόμεθα διαμαρτυρόμεθα [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : διαμαρτύρῃ διαμαρτύρῃ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτᾶτε ἀναρτᾶτε [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτᾷ ἀναρτᾷ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτῶμεν ἀναρτῶμεν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτῶσιν ἀναρτῶσιν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτῶσι ἀναρτῶσι [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτᾷς ἀναρτᾷς [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : Ayia Varvara-Asprokremnos Ayia Varvara-Asprokremnos [en]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτήσει ἀναρτήσει [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀνάρτησιν ἀνάρτησιν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτήσεσιν ἀναρτήσεσιν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀνάρτησι ἀνάρτησι [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτήσεων ἀναρτήσεων [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτήσεσι ἀναρτήσεσι [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτήσεις ἀναρτήσεις [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἀναρτήσεως ἀναρτήσεως [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : туристический агент туристический агент [ru]
 • บันทึกการออกเสียง : Büroanschrift Büroanschrift [de]
 • บันทึกการออกเสียง : στοχάστροις στοχάστροις [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : στοχάστρου στοχάστρου [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : στοχάστρῳ στοχάστρῳ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : στοχάστρων στοχάστρων [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : στόχαστρα στόχαστρα [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐφοδίων ἐφοδίων [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐφοδίου ἐφοδίου [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐφοδίοις ἐφοδίοις [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐφόδια ἐφόδια [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐφοδίῳ ἐφοδίῳ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐπιτελείων ἐπιτελείων [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐπιτελείῳ ἐπιτελείῳ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐπιτελείοις ἐπιτελείοις [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐπιτελεῖα ἐπιτελεῖα [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐπιτελείου ἐπιτελείου [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐπιτελοῦ ἐπιτελοῦ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐπιτελαί ἐπιτελαί [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐπιτελά ἐπιτελά [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ἐπιτελάς ἐπιτελάς [grc]

วลี