ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

หรือดูคำใหม่ 50 คำนี้ที่รอการออกเสียง บางทีคุณอาจจะช่วยออกเสียงคำเหล่านี้ได้.

Words

 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Lebensmittelzusatzstoffe Lebensmittelzusatzstoffe [de]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Zusatzstoffe Zusatzstoffe [de]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ utworzenie utworzenie [pl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ odczuwasz odczuwasz [pl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ przynoszącą przynoszącą [pl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ po złotówce po złotówce [pl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pechowa pechowa [pl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nad rozlewiskiem nad rozlewiskiem [pl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ popłakując popłakując [pl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dziwisz się dziwisz się [pl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ گرداننا گرداننا [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ vata vata [en]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ (wy) podróżujecie (wy) podróżujecie [pl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ نِشَست نِشَست [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ دل دکھے دل دکھے [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ اولادوں اولادوں [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ مرتے مرتے [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ جیتے جیتے [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ کھڑے کھڑے [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Meggie Meggie [en]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ مُفَاہَمَت مُفَاہَمَت [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ سمجهوتہ سمجهوتہ [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 拟作 拟作 [zh]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ouroboros ouroboros [de]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 惨境 惨境 [zh]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 角力 角力 [zh]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ دھکیلا دھکیلا [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Spodsbjerg Spodsbjerg [da]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ پروا پروا [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ telangiectasias telangiectasias [en]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ سر جھکانا سر جھکانا [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ مسلط مسلط [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Bøjden Bøjden [da]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ گرجے گرجے [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Disabilies Disabilies [ru]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ دفاتر دفاتر [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ مَلانا مَلانا [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ مِلانا مِلانا [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ skegrie skegrie [sv]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ سیاسی اتحاد سیاسی اتحاد [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ گزارنا گزارنا [ur]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Χαλκηδών Χαλκηδών [grc]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ الرنيع الرنيع [apc]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ηρόφιλος Ηρόφιλος [el]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ الشتي الشتي [apc]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 零部件 零部件 [zh]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ maka-makalawa maka-makalawa [tl]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ἡρόφιλος Ἡρόφιλος [grc]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ὀφειλημάτων ὀφειλημάτων [grc]
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ὀφειλήμασι ὀφειλήμασι [grc]

Phrases