ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

ช่วยเราออกเสียงคำที่รอการออกเสียงอยู่ในภาษาของคุณ.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : Herencia musulmana en Occidente Herencia musulmana en Occidente [es]
 • บันทึกการออกเสียง : 月額会員費 月額会員費 [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : 1ヶ月分 1ヶ月分 [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : 継続入会 継続入会 [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : preverbal preverbal [en]
 • บันทึกการออกเสียง : Ca l'Avellaneda Ca l'Avellaneda [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : grammarians grammarians [en]
 • บันทึกการออกเสียง : racó de l'barranc de l'Avellanar racó de l'barranc de l'Avellanar [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : Hürkan Hürkan [tr]
 • บันทึกการออกเสียง : barranc de l'Avellanar barranc de l'Avellanar [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : turo de l'Avellana turo de l'Avellana [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : puig de l'Avellana puig de l'Avellana [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : l'Avellana l'Avellana [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : finca Avellana finca Avellana [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : castell s'Avellana castell s'Avellana [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : castell n'Avellana castell n'Avellana [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : Ca n'Avellana Ca n'Avellana [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : Pla de l'Avellà Pla de l'Avellà [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : Mas de l'Avellà Mas de l'Avellà [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : l'Avellà l'Avellà [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : coma de n'Avellà coma de n'Avellà [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : l'Avedosa l'Avedosa [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : font de l'Avedosa font de l'Avedosa [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : barranc de l'Avedosa barranc de l'Avedosa [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : l'Avedogueta l'Avedogueta [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : l'Avedoga d'Adons l'Avedoga d'Adons [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : pala de l'Avedoga pala de l'Avedoga [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : torrents dels Avalls torrents dels Avalls [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : torrent de les Avalls torrent de les Avalls [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : serra dels Avalls serra dels Avalls [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : serra de les Avalls serra de les Avalls [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : fondo de les Avalls fondo de les Avalls [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : els Avalls els Avalls [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : puig Avall puig Avall [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : prades d'Avall prades d'Avall [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : Pla d'Avall Pla d'Avall [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : mola d'Avall mola d'Avall [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : Mas d'Avall Mas d'Avall [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : eral d'Avall eral d'Avall [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : Borda d'Avall Borda d'Avall [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : Baga Avall Baga Avall [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : Granja d'Auvelleto Granja d'Auvelleto [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : Mas de l'Auto Mas de l'Auto [ca]
 • บันทึกการออกเสียง : notorisk notorisk [no]
 • บันทึกการออกเสียง : می‌شِتابیم می‌شِتابیم [fa]
 • บันทึกการออกเสียง : 栃麺棒 栃麺棒 [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : 公々然(こうこうぜん) 公々然(こうこうぜん) [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : krążki krążki [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : declinans declinans [la]
 • บันทึกการออกเสียง : krogen krogen [da]

วลี