ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

ช่วยเราออกเสียงคำที่รอการออกเสียงอยู่ในภาษาของคุณ.

 • บันทึกการออกเสียง : 苦手な味 苦手な味 [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : 好みの味 好みの味 [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : Verbs to show likes and dislikes always take an object. Verbs to show likes and dislikes always take an object. [en]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλέα ξυλέα [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλεῦσιν ξυλεῦσιν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλέας ξυλέας [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλεῖ ξυλεῖ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλεῖς ξυλεῖς [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλεῦσι ξυλεῦσι [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλέων ξυλέων [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλέως ξυλέως [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλεῦ ξυλεῦ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλεύς ξυλεύς [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : do you think you could forward them to us as soon as they become available do you think you could forward them to us as soon as they become available [en]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλιστῇ ξυλιστῇ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλιστῶν ξυλιστῶν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλιστάς ξυλιστάς [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισταί ξυλισταί [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλιστήν ξυλιστήν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισταῖς ξυλισταῖς [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλιστής ξυλιστής [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλιστοῦ ξυλιστοῦ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλιστά ξυλιστά [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ไม่ยุติธรรมเลยนะคะ ไม่ยุติธรรมเลยนะคะ [th]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισμοί ξυλισμοί [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισμοῖς ξυλισμοῖς [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισμῶν ξυλισμῶν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισμούς ξυλισμούς [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισμῷ ξυλισμῷ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισμοῦ ξυλισμοῦ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισμός ξυλισμός [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισμόν ξυλισμόν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλισμέ ξυλισμέ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : خَيْطْ خَيْطْ [ar]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλειῶν ξυλειῶν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλείαις ξυλείαις [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλείᾳ ξυλείᾳ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλεῖαι ξυλεῖαι [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλείας ξυλείας [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλεία ξυλεία [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : ξυλείαν ξυλείαν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : رِيَاضِيْ رِيَاضِيْ [ar]
 • บันทึกการออกเสียง : Trời ơi Trời ơi [vi]
 • บันทึกการออกเสียง : 食事が胃にもたれる 食事が胃にもたれる [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : 消化がいい食べ物 消化がいい食べ物 [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : koskortsu koskortsu [eu]
 • บันทึกการออกเสียง : あめをしゃぶる あめをしゃぶる [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : بِنْت بِنْت [ar]
 • บันทึกการออกเสียง : تَفَّاحَة تَفَّاحَة [ar]
 • บันทึกการออกเสียง : ξύλιοις ξύλιοις [grc]