ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

ช่วยเราออกเสียงคำที่รอการออกเสียงอยู่ในภาษาของคุณ.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : verleihen verlieh hat verliehen verleihen verlieh hat verliehen [de]
 • บันทึกการออกเสียง : ausleihen lieh aus hat ausgeliehen ausleihen lieh aus hat ausgeliehen [de]
 • บันทึกการออกเสียง : zurückgeben gab zurück hat zurückgegeben zurückgeben gab zurück hat zurückgegeben [de]
 • บันทึกการออกเสียง : ものっそい ものっそい [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : wegnehmen nahm weg hat weggenommen wegnehmen nahm weg hat weggenommen [de]
 • บันทึกการออกเสียง : ものっそ ものっそ [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : en taxi en taxi [sv]
 • บันทึกการออกเสียง : anbieten bot an hat angeboten anbieten bot an hat angeboten [de]
 • บันทึกการออกเสียง : Samhain Samhain [en]
 • บันทึกการออกเสียง : samhainophobia samhainophobia [en]
 • บันทึกการออกเสียง : מתחנף מתחנף [he]
 • บันทึกการออกเสียง : remanens remanens [la]
 • บันทึกการออกเสียง : Intimus Intimus [la]
 • บันทึกการออกเสียง : peritación peritación [es]
 • บันทึกการออกเสียง : lug hoch lug hoch [de]
 • บันทึกการออกเสียง : thale cress thale cress [en]
 • บันทึกการออกเสียง : 曾お祖母さんと曾お祖父さん 曾お祖母さんと曾お祖父さん [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : guiderei guiderei [it]
 • บันทึกการออกเสียง : lipat lipat [fi]
 • บันทึกการออกเสียง : guariva guariva [it]
 • บันทึกการออกเสียง : Empieza ya. Empieza ya. [es]
 • บันทึกการออกเสียง : zuzurren zuzurren [de]
 • บันทึกการออกเสียง : Dasat Dasat [enm]
 • บันทึกการออกเสียง : borkig borkig [de]
 • บันทึกการออกเสียง : weselne weselne [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : insinuera insinuera [fr]
 • บันทึกการออกเสียง : argentinean argentinean [en]
 • บันทึกการออกเสียง : クラッと クラッと [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : rimisero rimisero [it]
 • บันทึกการออกเสียง : 心臓破り 心臓破り [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : 二次大戰 二次大戰 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : 總統選舉 總統選舉 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : gevir gevir [no]
 • บันทึกการออกเสียง : Uni-President 7-Eleven Lions Uni-President 7-Eleven Lions [es]
 • บันทึกการออกเสียง : flaggermusene flaggermusene [no]
 • บันทึกการออกเสียง : Schilderergaffel Schilderergaffel [de]
 • บันทึกการออกเสียง : 政黨統一編號 政黨統一編號 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : 政黨運作 政黨運作 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : 涕淚橫流 涕淚橫流 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : 選舉罷免法 選舉罷免法 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : eslet eslet [no]
 • บันทึกการออกเสียง : 拾荒老兵 拾荒老兵 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : 廟會遊行 廟會遊行 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : 街頭抗議 街頭抗議 [zh]
 • บันทึกการออกเสียง : bøfler bøfler [no]
 • บันทึกการออกเสียง : bävrar bävrar [sv]
 • บันทึกการออกเสียง : Beveren Beveren [no]
 • บันทึกการออกเสียง : bevrene bevrene [no]
 • บันทึกการออกเสียง : Murray Murray [es]
 • บันทึกการออกเสียง : Al Caiola Al Caiola [en]

วลี