ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

ช่วยเราออกเสียงคำที่รอการออกเสียงอยู่ในภาษาของคุณ.

 • บันทึกการออกเสียง : çamasız küp çamasız küp [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : 今日は止まってるのかい 今日は止まってるのかい [ja]
 • บันทึกการออกเสียง : çamalap qararğa çamalap qararğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çamalı belem çamalı belem [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çamalap alırğa çamalap alırğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çama sanı çama sanı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çama belän çama belän [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çamadan tış çamadan tış [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalışayğan urıñ çalışayğan urıñ [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalış muyın çalış muyın [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalışayıp kitärgä çalışayıp kitärgä [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalış ayaq çalış ayaq [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalıp tegärgä çalıp tegärgä [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalış awız çalış awız [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalıp alırğa çalıp alırğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalınıp torırğa çalınıp torırğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalıp bäylärgä çalıp bäylärgä [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalınıp alırğa çalınıp alırğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalınıp kitärgä çalınıp kitärgä [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalulı yul çalulı yul [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalt yaqtı çalt yaqtı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalu söyäge çalu söyäge [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalqan töşärgä çalqan töşärgä [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalt itep suğarğa çalt itep suğarğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalqan yatarğa çalqan yatarğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı yanawıçı çalğı yanawıçı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalqan salırğa çalqan salırğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalqan yözärgä çalqan yözärgä [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı tupsası çalğı tupsası [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı totqası çalğı totqası [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı çükeçe çalğı çükeçe [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı taptarğa çalğı taptarğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı tütäse çalğı tütäse [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı suğarğa çalğı suğarğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı sabı çalğı sabı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı sırtı çalğı sırtı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı qorıçı çalğı qorıçı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı qalağı çalğı qalağı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı oçı çalğı oçı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı qayrağı çalğı qayrağı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı yöze çalğı yöze [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalğı alımı çalğı alımı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalbarlıq material çalbarlıq material [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalbar töbe çalbar töbe [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çalbar balağı çalbar balağı [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çal çäçle çal çäçle [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çal çäç çığarğa çal çäç çığarğa [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çal kergän çäç çal kergän çäç [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çal kerü çal kerü [tt]
 • บันทึกการออกเสียง : çal saqallı çal saqallı [tt]