ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

หรือดูคำใหม่ 50 คำนี้ที่รอการออกเสียง บางทีคุณอาจจะช่วยออกเสียงคำเหล่านี้ได้.

Words

Phrases