ออกเสียง

คุณ สามารถเลือกภาษาที่ใช้คำดูโดยไม่ต้องออกเสียงเฉพาะในภาษานั้น.

ช่วยเราออกเสียงคำที่รอการออกเสียงอยู่ในภาษาของคุณ.

คำศัพท์

 • บันทึกการออกเสียง : αἱμοῤῥαγία αἱμοῤῥαγία [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορραγέσιν αἱμορραγέσιν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορραγῶν αἱμορραγῶν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορραγέσι αἱμορραγέσι [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορραγεῖ αἱμορραγεῖ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορραγής αἱμορραγής [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορραγῆ αἱμορραγῆ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορραγές αἱμορραγές [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορραγεῖς αἱμορραγεῖς [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορραγοῦς αἱμορραγοῦς [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμόρροιαν αἱμόρροιαν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορροίᾳ αἱμορροίᾳ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμόρροιαι αἱμόρροιαι [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορροίαις αἱμορροίαις [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορροιῶν αἱμορροιῶν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορροίας αἱμορροίας [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμόρροια αἱμόρροια [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : Temporalsatz Temporalsatz [de]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμόρροα αἱμόρροα [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορρόων αἱμορρόων [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορρόου αἱμορρόου [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμόρροοι αἱμόρροοι [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορρόῳ αἱμορρόῳ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορρόοις αἱμορρόοις [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμορρόους αἱμορρόους [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμόρροε αἱμόρροε [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμόρροον αἱμόρροον [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : αἱμόρροος αἱμόρροος [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : tovaglia a quadri tovaglia a quadri [it]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαΐτας σπηλαΐτας [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαΐται σπηλαΐται [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαΐτην σπηλαΐτην [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαϊτῶν σπηλαϊτῶν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαΐταις σπηλαΐταις [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαΐτῃ σπηλαΐτῃ [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαΐτα σπηλαΐτα [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαΐτης σπηλαΐτης [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαΐτου σπηλαΐτου [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : mazzo di chiavi mazzo di chiavi [it]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαιωδῶν σπηλαιωδῶν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαιώδεσιν σπηλαιώδεσιν [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαιώδεσι σπηλαιώδεσι [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαιώδης σπηλαιώδης [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαιῶδες σπηλαιῶδες [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαιώδει σπηλαιώδει [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαιώδη σπηλαιώδη [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαιώδους σπηλαιώδους [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλαιώδεις σπηλαιώδεις [grc]
 • บันทึกการออกเสียง : sekular sekular [eu]
 • บันทึกการออกเสียง : σπηλυγγώδεσι σπηλυγγώδεσι [grc]

วลี