สเปนคู่มือการออกเสียง

[Español]

สมัครเพื่อ สเปน ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 527.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 49.651
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 126.591
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 180
 • สเปน ภาพถ่ายจาก Pedro Ortega
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • confundo การออกเสียง confundo
 • variopinta การออกเสียง variopinta
 • avento การออกเสียง avento
 • sin hijos การออกเสียง sin hijos
 • tiraste การออกเสียง tiraste
 • ha sido perdido การออกเสียง ha sido perdido
 • esparzo การออกเสียง esparzo
 • cedáis การออกเสียง cedáis
 • Amontillados การออกเสียง Amontillados
 • improductivos การออกเสียง improductivos

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ wok wok
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Juan Ruiz Arcipreste de Hita Juan Ruiz Arcipreste de Hita
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ gebefujii gebefujii
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Discipacidados Discipacidados
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ vuvuzela vuvuzela
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ limito limito
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ avento la parva avento la parva
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dilapido dilapido
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ betilo betilo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Britos Britos

ดูทั้งหมด