สเปนคู่มือการออกเสียง

[Español]

สมัครเพื่อ สเปน ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 527.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 48.320
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 123.805
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 338
 • สเปน ภาพถ่ายจาก Pedro Ortega
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Masturbas Masturbas
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pegar la hebra pegar la hebra
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ grabarlo grabarlo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ paremias paremias
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ traspapelarse traspapelarse
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dula sollozo dula sollozo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Detjan Detjan
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ haemengioma haemengioma
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ de novo de novo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ paras paras

ดูทั้งหมด