พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสเปน

[Español]

ติดตามการออกเสียงภาษาสเปน

 • จำนวนผู้พูด: 600.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 51.365
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 139.000
 • คำที่รอการออกเสียง: 490
 • สเปน ภาพถ่ายจาก Pedro Ortega
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Germán Bleiberg Germán Bleiberg
 • การออกเสียงคำว่า sempiternamente sempiternamente
 • การออกเสียงคำว่า mediotecho mediotecho
 • การออกเสียงคำว่า dispareja dispareja
 • การออกเสียงคำว่า Corvalán Corvalán
 • การออกเสียงคำว่า Alberto Ongay Alberto Ongay
 • การออกเสียงคำว่า engarruñado engarruñado
 • การออกเสียงคำว่า enflaquecieron enflaquecieron
 • การออกเสียงคำว่า vocinglero vocinglero
 • การออกเสียงคำว่า volatero volatero

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า licantrópico licantrópico
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า perdurabilidad perdurabilidad
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า putativa putativa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า substanciación substanciación
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า sustanciación sustanciación
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า encernadar encernadar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pateadora pateadora
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pateador pateador
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า lorear lorear
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า peletera peletera

ดูทั้งหมด