พจนานุกรมการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

[日本語]

ติดตามการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น

 • จำนวนผู้พูด: 129.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 15.008
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 167.114
 • คำที่รอการออกเสียง: 28
 • ญี่ปุ่น
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 返納 返納
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า おひるごはん おひるごはん
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 東京で大雪 東京で大雪
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 寄金 寄金
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 梨花 梨花
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 紀平 紀平
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 紀平梨花 紀平梨花
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 分かれ目 分かれ目
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 対称的 対称的
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า tsukiau tsukiau

ดูทั้งหมด