เปอร์เซียคู่มือการออกเสียง

[پارسی]

สมัครเพื่อ เปอร์เซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 85.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 7.220
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 54.505
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 684
  • เปอร์เซีย ภาพถ่ายจาก Blondinrikard Fröberg
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด