BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอิตาลี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอิตาลี

ภาษาอิตาลี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : gnocchi
  gnocchi
 • การออกเสียง : ciao
  ciao
 • การออกเสียง : water
  water
 • การออกเสียง : cielo
  cielo
 • การออกเสียง : buongiorno
  buongiorno
 • การออกเสียง : Versace
  Versace
 • การออกเสียง : prosciutto
  prosciutto
 • การออกเสียง : Bologna
  Bologna
 • การออกเสียง : Vecchia Romagna
  Vecchia Romagna
 • การออกเสียง : Andrea
  Andrea

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาอิตาลีใช่ไหม