สโลวักคู่มือการออกเสียง

[Slovenčina]

สมัครเพื่อ สโลวัก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 696
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 10.252
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.448
  • สโลวัก ภาพถ่ายจาก Joseph Bautista
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด