BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮังการี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮังการี

ภาษาฮังการี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : anya
  anya
 • การออกเสียง : Budapest
  Budapest
 • การออกเสียง : December
  December
 • การออกเสียง : Z
  Z
 • การออกเสียง : November
  November
 • การออกเสียง : te
  te
 • การออกเสียง : cica
  cica
 • การออกเสียง : U
  U
 • การออกเสียง : Sara
  Sara
 • การออกเสียง : í
  í

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮังการีใช่ไหม