พจนานุกรมการออกเสียงภาษากวางตุ้ง Yue

[粵文]

ติดตามการออกเสียงภาษากวางตุ้ง Yue

 • จำนวนผู้พูด: 72.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 4.035
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 31.342
 • คำที่รอการออกเสียง: 316
 • กวางตุ้ง Yue ภาพถ่ายจาก Noahs Knight
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า 温柔 温柔
 • การออกเสียงคำว่า 發脾氣 發脾氣
 • การออกเสียงคำว่า 我屋企側近有樖好大嘅柳樹 我屋企側近有樖好大嘅柳樹
 • การออกเสียงคำว่า 駛唔駛 駛唔駛
 • การออกเสียงคำว่า 释迦牟尼 释迦牟尼
 • การออกเสียงคำว่า 呃飯食 呃飯食
 • การออกเสียงคำว่า 阿吱阿咗 阿吱阿咗
 • การออกเสียงคำว่า 啱咀形 啱咀形
 • การออกเสียงคำว่า 柄埋 柄埋
 • การออกเสียงคำว่า 电饭煲 电饭煲

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 封信 封信
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 㗎啡 㗎啡
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 曳曳 曳曳
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ထုံ။ ထုံ။
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า yiqing yiqing
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 尔冬升 尔冬升
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 挺长线 挺长线
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 呢个男人对美女汉咁兴趣 呢个男人对美女汉咁兴趣
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 嗰个女人好美 嗰个女人好美
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 暴露本 暴露本

ดูทั้งหมด