พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเยอรมัน

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเยอรมัน

ภาษาเยอรมัน : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Birkenstock Birkenstock
  • การออกเสียง : Freitag Freitag
  • การออกเสียง : R R
  • การออกเสียง : Mercedes-Benz Mercedes-Benz
  • การออกเสียง : Porsche Porsche
  • การออกเสียง : ö ö
  • การออกเสียง : BMW BMW
  • การออกเสียง : Z Z
  • การออกเสียง : Adidas Adidas
  • การออกเสียง : Paris Paris

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเยอรมันใช่ไหม