เยอรมันคู่มือการออกเสียง

[Deutsch]

สมัครเพื่อ เยอรมัน ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 129.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 19.475
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 514.351
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 972
 • เยอรมัน ภาพถ่ายจาก Moyan Brenn
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Lebensmittelzusatzstoffe Lebensmittelzusatzstoffe
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Zusatzstoffe Zusatzstoffe
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ouroboros ouroboros
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ AmigoClub AmigoClub
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Yvonne Gilli Yvonne Gilli
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Diels Diels
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ hockersmith hockersmith
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Thugut Thugut
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Brigette Brigette
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Daniel Barenboim Daniel Barenboim

ดูทั้งหมด