เยอรมันคู่มือการออกเสียง

[Deutsch]

สมัครเพื่อ เยอรมัน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 140.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 18.681
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 503.239
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 150
  • เยอรมัน ภาพถ่ายจาก Moyan Brenn
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด