พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเยอรมัน

[Deutsch]

ติดตามการออกเสียงภาษาเยอรมัน

 • จำนวนผู้พูด: 129.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 19.895
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 516.453
 • คำที่รอการออกเสียง: 51
 • เยอรมัน ภาพถ่ายจาก Moyan Brenn
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kaufuntersuchung Kaufuntersuchung
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Pferdemedizin Pferdemedizin
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Röntgenkommission Röntgenkommission
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Tierärzteschaft Tierärzteschaft
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Röntgenleitfaden Röntgenleitfaden
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Griffelbeinköpfchen Griffelbeinköpfchen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Beckengliedmaße Beckengliedmaße
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า fassbeinig fassbeinig
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kuhhessig kuhhessig
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Hufteil Hufteil

ดูทั้งหมด