พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตาตาร์

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตาตาร์

ภาษาตาตาร์ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : 1 1
  • การออกเสียง : 2 2
  • การออกเสียง : 7 7
  • การออกเสียง : Sara Sara
  • การออกเสียง : bal bal
  • การออกเสียง : ata ata
  • การออกเสียง : Layla Layla
  • การออกเสียง : 250 250
  • การออกเสียง : qanda qanda
  • การออกเสียง : Om Om

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตาตาร์ใช่ไหม