BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตาตาร์

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตาตาร์

ภาษาตาตาร์ : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : 1
  1
 • การออกเสียง : 2
  2
 • การออกเสียง : 7
  7
 • การออกเสียง : Sara
  Sara
 • การออกเสียง : min
  min
 • การออกเสียง : qanda
  qanda
 • การออกเสียง : Layla
  Layla
 • การออกเสียง : NATO
  NATO
 • การออกเสียง : ata
  ata
 • การออกเสียง : ria
  ria

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตาตาร์ใช่ไหม