พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตาตาร์

[Tatarça]

ติดตามการออกเสียงภาษาตาตาร์

 • จำนวนผู้พูด: 7.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 295
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 431.988
 • คำที่รอการออกเสียง: 330
 • ตาตาร์ ภาพถ่ายจาก Dmitry Boyarin
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า өйрәткечемне өйрәткечемне
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ертлачымны ертлачымны
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า батыргычымны батыргычымны
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า утыргычымны утыргычымны
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า селкегечемне селкегечемне
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า өйрәткечләрне өйрәткечләрне
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ертлачларны ертлачларны
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า селкегечне селкегечне
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า симерткечне симерткечне
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า өйрәткечне өйрәткечне

ดูทั้งหมด