พจนานุกรมการออกเสียงภาษารัสเซีย

[Русский]

ติดตามการออกเสียงภาษารัสเซีย

 • จำนวนผู้พูด: 270.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 40.583
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 277.718
 • คำที่รอการออกเสียง: 44
 • รัสเซีย ภาพถ่ายจาก Alexey Yuzhakov
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า жалоба жалоба
 • การออกเสียงคำว่า белела белела
 • การออกเสียงคำว่า заносил заносил
 • การออกเสียงคำว่า бревну бревну
 • การออกเสียงคำว่า островерхим островерхим
 • การออกเสียงคำว่า Винницкий Винницкий
 • การออกเสียงคำว่า нервы нервы
 • การออกเสียงคำว่า закинул закинул
 • การออกเสียงคำว่า спасибом спасибом
 • การออกเสียงคำว่า платка платка

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า притворяются притворяются
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า полола полола
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า заявилась заявилась
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า распознаванием распознаванием
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า продранная продранная
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า заявился заявился
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า недружественные недружественные
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า перепуган перепуган
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ощерилась ощерилась
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ощерился ощерился

ดูทั้งหมด