รัสเซียคู่มือการออกเสียง

[Русский]

สมัครเพื่อ รัสเซีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 267.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 37.092
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 276.339
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 0
  • รัสเซีย ภาพถ่ายจาก Alexey Yuzhakov
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด