จีนคู่มือการออกเสียง

[汉语]

สมัครเพื่อ จีน ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 1.091.782.930
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 25.483
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 96.155
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 13
 • จีน ภาพถ่ายจาก Jakub Hałun
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • 昆仑红星 การออกเสียง 昆仑红星
 • 阳光普照 การออกเสียง 阳光普照
 • 夜叉乐 การออกเสียง 夜叉乐
 • 一根蜡烛 การออกเสียง 一根蜡烛
 • 裝修 การออกเสียง 裝修
 • 订满了 การออกเสียง 订满了
 • 东北季风 การออกเสียง 东北季风
 • 大亨 การออกเสียง 大亨
 • 经济史 การออกเสียง 经济史
 • 善緣 การออกเสียง 善緣

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 拟作 拟作
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 惨境 惨境
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 角力 角力
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 零部件 零部件
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 黄種人 黄種人
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 挠头 挠头
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 乘警 乘警
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 刺剎 刺剎
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 個不停 個不停
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 反擊讀 反擊讀

ดูทั้งหมด