พจนานุกรมการออกเสียงภาษาจีน

[汉语]

ติดตามการออกเสียงภาษาจีน

 • จำนวนผู้พูด: 1.091.782.930
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 26.174
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 102.774
 • คำที่รอการออกเสียง: 361
 • จีน ภาพถ่ายจาก Jakub Hałun
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า 你在做作业吗? 你在做作业吗?
 • การออกเสียงคำว่า 中国文化和语言 中国文化和语言
 • การออกเสียงคำว่า 你的名字 你的名字
 • การออกเสียงคำว่า 今天晚上 今天晚上
 • การออกเสียงคำว่า 多酚 多酚
 • การออกเสียงคำว่า 糖酸比 糖酸比
 • การออกเสียงคำว่า 快人快语 快人快语
 • การออกเสียงคำว่า 碗筷 碗筷
 • การออกเสียงคำว่า 你比我聪明 你比我聪明
 • การออกเสียงคำว่า 膳食纤维 膳食纤维

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 砂锅米线 砂锅米线
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 寬敞 寬敞
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 眉骨 眉骨
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 温温 温温
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 幽光 幽光
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 暴揍 暴揍
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 一年到頭 一年到頭
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 淺色 淺色
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 通彻 通彻
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 排练厅 排练厅

ดูทั้งหมด