จีนคู่มือการออกเสียง

[汉语]

สมัครเพื่อ จีน ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 885.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 23.998
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 87.896
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 318
  • จีน ภาพถ่ายจาก Jakub Hałun
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด