พจนานุกรมการออกเสียงภาษาภาษาโลก

[Esperanto]

ติดตามการออกเสียงภาษาภาษาโลก

 • จำนวนผู้พูด: 2.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 326
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 25.825
 • คำที่รอการออกเสียง: 405
 • ภาษาโลก ภาพถ่ายจาก Public domain
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า altruistoj altruistoj
 • การออกเสียงคำว่า nomati nomati
 • การออกเสียงคำว่า sandviĉon sandviĉon
 • การออกเสียงคำว่า altruistojn altruistojn
 • การออกเสียงคำว่า kukumojn kukumojn
 • การออกเสียงคำว่า kverkojn kverkojn
 • การออกเสียงคำว่า neutilaj neutilaj
 • การออกเสียงคำว่า pritraktis pritraktis
 • การออกเสียงคำว่า iusence iusence
 • การออกเสียงคำว่า sandviĉojn sandviĉojn

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า suprenirus suprenirus
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า supreniris supreniris
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า supreniras supreniras
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า supreniri supreniri
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kapablos kapablos
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kapablas kapablas
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kruroj kruroj
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า kruron kruron
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ŝtuparoj ŝtuparoj
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ŝtuparon ŝtuparon

ดูทั้งหมด