ภาษาโลกคู่มือการออกเสียง

[Esperanto]

สมัครเพื่อ ภาษาโลก ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 321
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 21.783
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 13
 • ภาษาโลก ภาพถ่ายจาก Public domain
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • murŝranko การออกเสียง murŝranko
 • mikroonda bakujo การออกเสียง mikroonda bakujo
 • vazlavilo การออกเสียง vazlavilo
 • pletmanĝo การออกเสียง pletmanĝo
 • malgranda telero การออกเสียง malgranda telero
 • senŝaŭmigilo การออกเสียง senŝaŭmigilo
 • lavtuko การออกเสียง lavtuko
 • pelveto การออกเสียง pelveto
 • feo การออกเสียง feo
 • profunda telero การออกเสียง profunda telero

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ elladigilo elladigilo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ korkŝtopilo korkŝtopilo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ minutilo minutilo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nuksrompulo nuksrompulo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ travalo por fingroj travalo por fingroj
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ partopago partopago
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ eligi sono eligi sono
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Polesio Polesio
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kunrespondi kunrespondi
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ morosfinkso morosfinkso

ดูทั้งหมด