ภาษาโลกคู่มือการออกเสียง

[Esperanto]

สมัครเพื่อ ภาษาโลก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 319
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 21.667
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 32
  • ภาษาโลก ภาพถ่ายจาก Public domain
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด