ลักเซมเบิร์กคู่มือการออกเสียง

[Lëtzebuergesch]

สมัครเพื่อ ลักเซมเบิร์ก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 54
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 32.563
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 313
  • ลักเซมเบิร์ก ภาพถ่ายจาก Miriam van der Tuin
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด