พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลักเซมเบิร์ก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลักเซมเบิร์ก

ภาษาลักเซมเบิร์ก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : menu menu
  • การออกเสียง : R R
  • การออกเสียง : Q Q
  • การออกเสียง : ukulele ukulele
  • การออกเสียง : digital digital
  • การออกเสียง : chance chance
  • การออกเสียง : Thailand Thailand
  • การออกเสียง : atelier atelier
  • การออกเสียง : silhouette silhouette
  • การออกเสียง : Anne Anne

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลักเซมเบิร์กใช่ไหม