พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลักเซมเบิร์ก

[Lëtzebuergesch]

ติดตามการออกเสียงภาษาลักเซมเบิร์ก

 • จำนวนผู้พูด: 300.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 55
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 38.837
 • คำที่รอการออกเสียง: 274
 • ลักเซมเบิร์ก ภาพถ่ายจาก Miriam van der Tuin
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Successiounen Successiounen
 • การออกเสียงคำว่า substantivéier substantivéier
 • การออกเสียงคำว่า gestutzter gestutzter
 • การออกเสียงคำว่า Stuffemiwwelen Stuffemiwwelen
 • การออกเสียงคำว่า Studentenorganisatiounen Studentenorganisatiounen
 • การออกเสียงคำว่า Subventiounen Subventiounen
 • การออกเสียงคำว่า subjektiven subjektiven
 • การออกเสียงคำว่า sturazegt sturazegt
 • การออกเสียงคำว่า stuerkst stuerkst
 • การออกเสียงคำว่า Studentebalen Studentebalen

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Suergekand Suergekand
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gesuergt gesuergt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า suergt suergt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า suergs suergs
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า suelen suelen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Suel Suel
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gesuedelter gesuedelter
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gesuedelten gesuedelten
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gesuedeltem gesuedeltem
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gesuedelt gesuedelt

ดูทั้งหมด