พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลักเซมเบิร์ก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลักเซมเบิร์ก

ภาษาลักเซมเบิร์ก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : England England
  • การออกเสียง : bonjour bonjour
  • การออกเสียง : 100 100
  • การออกเสียง : descente descente
  • การออกเสียง : garage garage
  • การออกเสียง : COVID-19 COVID-19
  • การออกเสียง : Louis Louis
  • การออกเสียง : ass ass
  • การออกเสียง : Thailand Thailand
  • การออกเสียง : croissant croissant

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลักเซมเบิร์กใช่ไหม