ลักเซมเบิร์กคู่มือการออกเสียง

[Lëtzebuergesch]

สมัครเพื่อ ลักเซมเบิร์ก ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 300.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 54
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 35.049
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 478
 • ลักเซมเบิร์ก ภาพถ่ายจาก Miriam van der Tuin
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Sécherheetsgefill Sécherheetsgefill
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sécherzestellen sécherzestellen
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Sécherungen Sécherungen
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Sécherung Sécherung
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sécherlech sécherlech
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Sécherheetsspéngelen Sécherheetsspéngelen
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Sécherheetsspéngel Sécherheetsspéngel
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Sécherheetsgeescht Sécherheetsgeescht
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Sécherheetsgarantie Sécherheetsgarantie
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Sécherheetsgileten Sécherheetsgileten

ดูทั้งหมด