ยูเครนคู่มือการออกเสียง

[Українська]

สมัครเพื่อ ยูเครน ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 41.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.674
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 62.098
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 76
 • ยูเครน ภาพถ่ายจาก Zorge Richard
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ понесе понесе
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Дмитро Степанович Бортнянський Дмитро Степанович Бортнянський
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ тридцять срібляників тридцять срібляників
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ срібляник срібляник
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ срібляників срібляників
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ піснями піснями
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ сил сил
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ табори табори
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ концентраційні концентраційні
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ пацьорочки пацьорочки

ดูทั้งหมด