พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสวีดิช

[Svenska]

ติดตามการออกเสียงภาษาสวีดิช

 • จำนวนผู้พูด: 9.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3.960
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 111.915
 • คำที่รอการออกเสียง: 1.327
 • สวีดิช ภาพถ่ายจาก Skubasteve834
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า eftersökta eftersökta
 • การออกเสียงคำว่า eftersökte eftersökte
 • การออกเสียงคำว่า rökring rökring
 • การออกเสียงคำว่า Försvarshögskolan Försvarshögskolan
 • การออกเสียงคำว่า Magnus Ranstorp Magnus Ranstorp
 • การออกเสียงคำว่า hemsökte hemsökte
 • การออกเสียงคำว่า hemsökt hemsökt
 • การออกเสียงคำว่า bulldeg bulldeg
 • การออกเสียงคำว่า hemsökta hemsökta
 • การออกเสียงคำว่า besökta besökta

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า parkeringsplads parkeringsplads
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า presentaffär presentaffär
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า epatera epatera
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า språkfilosofi språkfilosofi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Trëoar Trëoar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gratisskjutsen gratisskjutsen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gratisskjutsar gratisskjutsar
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gratisskjutsarna gratisskjutsarna
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า snålskjutsen snålskjutsen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า snålskjutsar snålskjutsar

ดูทั้งหมด