พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตุรกี

[Türkçe]

ติดตามการออกเสียงภาษาตุรกี

 • จำนวนผู้พูด: 66.850.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 10.534
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 70.433
 • คำที่รอการออกเสียง: 24.809
 • ตุรกี ภาพถ่ายจาก Frank Kovalchek
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Güleryüzlü Güleryüzlü
 • การออกเสียงคำว่า Loukum Loukum
 • การออกเสียงคำว่า Kalıcıdır Kalıcıdır
 • การออกเสียงคำว่า Ceketini astı. Ceketini astı.
 • การออกเสียงคำว่า Yerleştirelim Yerleştirelim
 • การออกเสียงคำว่า Tamamlayalım Tamamlayalım
 • การออกเสียงคำว่า kalleşçe kalleşçe
 • การออกเสียงคำว่า kalp acısı kalp acısı
 • การออกเสียงคำว่า kalorifer dairesi kalorifer dairesi
 • การออกเสียงคำว่า kalp kalbe karşıdır kalp kalbe karşıdır

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gelmesek gelmesek
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gelmeseler mi? gelmeseler mi?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gelmesem mi? gelmesem mi?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gelmeseler gelmeseler
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gelmesek mi? gelmesek mi?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gelmese mi? gelmese mi?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gelmesen mi? gelmesen mi?
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า gelmesen gelmesen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kalomel Kalomel

ดูทั้งหมด