พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตุรกี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกี

ภาษาตุรกี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Anne Anne
  • การออกเสียง : Izmir Izmir
  • การออกเสียง : ali ali
  • การออกเสียง : Emre Emre
  • การออกเสียง : Murat Murat
  • การออกเสียง : Türkiye Türkiye
  • การออกเสียง : BMW BMW
  • การออกเสียง : IKEA IKEA
  • การออกเสียง : 2021 2021
  • การออกเสียง : Samsung Samsung

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกีใช่ไหม