พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตุรกี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกี

ภาษาตุรกี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : 1 1
  • การออกเสียง : ü ü
  • การออกเสียง : Amor Amor
  • การออกเสียง : a a
  • การออกเสียง : karma karma
  • การออกเสียง : pasta pasta
  • การออกเสียง : her her
  • การออกเสียง : Amazon Amazon
  • การออกเสียง : Emre Emre
  • การออกเสียง : 3 3

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกีใช่ไหม