พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตุรกี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกี

ภาษาตุรกี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : ah ah
  • การออกเสียง : 1 1
  • การออกเสียง : ü ü
  • การออกเสียง : Anne Anne
  • การออกเสียง : Amor Amor
  • การออกเสียง : Internet Internet
  • การออกเสียง : Apple Apple
  • การออกเสียง : BMW BMW
  • การออกเสียง : bel bel
  • การออกเสียง : kebap kebap

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกีใช่ไหม