ตุรกีคู่มือการออกเสียง

[Türkçe]

สมัครเพื่อ ตุรกี ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 66.850.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 10.010
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 62.350
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 31.741
 • ตุรกี ภาพถ่ายจาก Frank Kovalchek
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pahalıymış pahalıymış
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ TV açık. TV açık.
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ oluşturken oluşturken
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Kıllet Kıllet
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Issı Issı
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ issi issi
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Assı Assı
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ haw haw
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nasil nasil
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ get get

ดูทั้งหมด