BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตุรกี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกี

ภาษาตุรกี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Türkiye
  Türkiye
 • การออกเสียง : Anne
  Anne
 • การออกเสียง : ali
  ali
 • การออกเสียง : Izmir
  Izmir
 • การออกเสียง : Emre
  Emre
 • การออกเสียง : İstanbul
  İstanbul
 • การออกเสียง : BMW
  BMW
 • การออกเสียง : günaydın
  günaydın
 • การออกเสียง : Murat
  Murat
 • การออกเสียง : Samsung
  Samsung

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกีใช่ไหม