พจนานุกรมการออกเสียงภาษาตุรกี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกี

ภาษาตุรกี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Murat Murat
  • การออกเสียง : Emre Emre
  • การออกเสียง : ah ah
  • การออกเสียง : Anne Anne
  • การออกเสียง : 1 1
  • การออกเสียง : ü ü
  • การออกเสียง : Amor Amor
  • การออกเสียง : Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi
  • การออกเสียง : Amazon Amazon
  • การออกเสียง : Louis Vuitton Louis Vuitton

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาตุรกีใช่ไหม