กรีกคู่มือการออกเสียง

[Ελληνικά]

สมัครเพื่อ กรีก ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 13.500.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.752
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 61.273
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 12.588
 • กรีก ภาพถ่ายจาก Leonard G.
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Astraiā Astraiā
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ δειγματολήπτης δειγματολήπτης
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ δειγματοληπτικός δειγματοληπτικός
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ το βραδινό φαγητό το βραδινό φαγητό
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ πλωτούς πλωτούς
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ πλωτών πλωτών
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ πλωτόν πλωτόν
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ πλωτέ πλωτέ
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ πλωτοί πλωτοί
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ αυθεντίαι αυθεντίαι

ดูทั้งหมด