พจนานุกรมการออกเสียงภาษากรีก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีก

ภาษากรีก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : 1 1
  • การออกเสียง : 3 3
  • การออกเสียง : 2018 2018
  • การออกเสียง : Ελλάδα Ελλάδα
  • การออกเสียง : Eureka Eureka
  • การออกเสียง : ήλιος ήλιος
  • การออกเสียง : σάτυρος σάτυρος
  • การออกเสียง : αταραξία αταραξία
  • การออกเสียง : σκύλος σκύλος
  • การออกเสียง : Ioannis Kyriazis Ioannis Kyriazis

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีกใช่ไหม