พจนานุกรมการออกเสียงภาษากรีก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีก

ภาษากรีก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : 1 1
  • การออกเสียง : 3 3
  • การออกเสียง : κεραυνός κεραυνός
  • การออกเสียง : 2018 2018
  • การออกเสียง : Χάος Χάος
  • การออกเสียง : Ελλάδα Ελλάδα
  • การออกเสียง : κακό κακό
  • การออกเสียง : το ίδιο το ίδιο
  • การออกเสียง : Eureka Eureka
  • การออกเสียง : σάτυρος σάτυρος

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากรีกใช่ไหม