พจนานุกรมการออกเสียงภาษากรีก

[Ελληνικά]

ติดตามการออกเสียงภาษากรีก

 • จำนวนผู้พูด: 13.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.806
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 61.454
 • คำที่รอการออกเสียง: 12.569
 • กรีก ภาพถ่ายจาก Leonard G.
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Νέητον Νέητον
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Eyrsichthon Eyrsichthon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า cat cat
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Vrachas Vrachas
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hupakoe hupakoe
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ἀφορῶντες ἀφορῶντες
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kharon Kharon
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ξικόνες ξικόνες
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Theopneustos. Theopneustos.
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า estrella ortiz barriga estrella ortiz barriga

ดูทั้งหมด