เช็กคู่มือการออกเสียง

[Čeština]

สมัครเพื่อ เช็ก ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 12.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3.289
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 66.815
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 23
 • เช็ก ภาพถ่ายจาก Anfin
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ upřednostňovat upřednostňovat
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nostrifikace nostrifikace
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ přeskákat přeskákat
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ protipól protipól
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ znemožnit se znemožnit se
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ rozvášněný rozvášněný
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ rozvážný rozvážný
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ neolemovaný neolemovaný
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zveličovat zveličovat
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pomačkaný pomačkaný

ดูทั้งหมด