BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮีบรู

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีบรู

ภาษาฮีบรู : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : i
  i
 • การออกเสียง : Halal
  Halal
 • การออกเสียง : Michael
  Michael
 • การออกเสียง : Israel
  Israel
 • การออกเสียง : Samuel
  Samuel
 • การออกเสียง : Amir
  Amir
 • การออกเสียง : Daniel
  Daniel
 • การออกเสียง : שלום
  שלום
 • การออกเสียง : L'chaim
  L'chaim
 • การออกเสียง : Beelzebub
  Beelzebub

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีบรูใช่ไหม