พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮีบรู

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีบรู

ภาษาฮีบรู : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : i i
  • การออกเสียง : Amor Amor
  • การออกเสียง : hola hola
  • การออกเสียง : Michael Michael
  • การออกเสียง : Halal Halal
  • การออกเสียง : word word
  • การออกเสียง : Samuel Samuel
  • การออกเสียง : mother mother
  • การออกเสียง : he he
  • การออกเสียง : Daniel Daniel

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีบรูใช่ไหม