พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮีบรู

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีบรู

ภาษาฮีบรู : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : i i
  • การออกเสียง : Halal Halal
  • การออกเสียง : Michael Michael
  • การออกเสียง : Israel Israel
  • การออกเสียง : Samuel Samuel
  • การออกเสียง : Amir Amir
  • การออกเสียง : Daniel Daniel
  • การออกเสียง : שלום שלום
  • การออกเสียง : Beelzebub Beelzebub
  • การออกเสียง : L'chaim L'chaim

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาฮีบรูใช่ไหม