พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฮิบรู

[עברית]

ติดตามการออกเสียงภาษาฮิบรู

 • จำนวนผู้พูด: 7.500.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 3.088
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 65.253
 • คำที่รอการออกเสียง: 20.032
 • ฮิบรู
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า קיבלנו קיבלנו
 • การออกเสียงคำว่า לבשנו לבשנו
 • การออกเสียงคำว่า acharit hayamim acharit hayamim
 • การออกเสียงคำว่า קודקס קודקס
 • การออกเสียงคำว่า החץ הירוק החץ הירוק
 • การออกเสียงคำว่า רזא רזא
 • การออกเสียงคำว่า שאסיים שאסיים
 • การออกเสียงคำว่า פנה פנה
 • การออกเสียงคำว่า הכירו הכירו
 • การออกเสียงคำว่า רָאשִׁים רָאשִׁים

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ושקטה ושקטה
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า מדומיינת מדומיינת
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า מהירות לוע מהירות לוע
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า איילת גונדר-גושן איילת גונדר-גושן
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า מובנה מובנה
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า mazmerah mazmerah
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า רונדלים רונדלים
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า מפטיר מפטיר
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า מצהיבות מצהיבות
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ביטחונך ביטחונך

ดูทั้งหมด