คาตาลันคู่มือการออกเสียง

[Català]

สมัครเพื่อ คาตาลัน ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 8.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.399
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 56.413
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 11.257
 • คาตาลัน ภาพถ่ายจาก jqmj (Queralt)
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • arribo การออกเสียง arribo
 • leucopterina การออกเสียง leucopterina
 • mireu การออกเสียง mireu
 • leucoma การออกเสียง leucoma
 • Miren การออกเสียง Miren
 • lexicometria การออกเสียง lexicometria
 • leucoderivat การออกเสียง leucoderivat
 • mirem การออกเสียง mirem
 • lherzolita การออกเสียง lherzolita
 • leucoencefalitis การออกเสียง leucoencefalitis

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bestieses bestieses
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ farta farta
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ em llevo em llevo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lleven lleven
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lleveu lleveu
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ llevem llevem
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lleva lleva
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ lleves lleves
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ llevo llevo
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mànegues mànegues

ดูทั้งหมด