พจนานุกรมการออกเสียงภาษากาตาลา

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากาตาลา

ภาษากาตาลา : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Barcelona Barcelona
  • การออกเสียง : que que
  • การออกเสียง : croissant croissant
  • การออกเสียง : Xavier Xavier
  • การออกเสียง : can can
  • การออกเสียง : Hi Hi
  • การออกเสียง : Maria Maria
  • การออกเสียง : paella paella
  • การออกเสียง : hola hola
  • การออกเสียง : Bou Bou

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากาตาลาใช่ไหม