พจนานุกรมการออกเสียงภาษาคาตาลัน

[Català]

ติดตามการออกเสียงภาษาคาตาลัน

 • จำนวนผู้พูด: 4.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.423
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 58.554
 • คำที่รอการออกเสียง: 9.523
 • คาตาลัน ภาพถ่ายจาก jqmj (Queralt)
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า herpetisme herpetisme
 • การออกเสียงคำว่า heptanol heptanol
 • การออกเสียงคำว่า hemimorfita hemimorfita
 • การออกเสียงคำว่า heretabilitat heretabilitat
 • การออกเสียงคำว่า hendecagonal hendecagonal
 • การออกเสียงคำว่า hematohidrosi hematohidrosi
 • การออกเสียงคำว่า herbasser herbasser
 • การออกเสียงคำว่า hemocultura hemocultura
 • การออกเสียงคำว่า helicitat helicitat
 • การออกเสียงคำว่า hesicasme hesicasme

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า heixvan heixvan
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hedenbergita hedenbergita
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hederaci hederaci
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hebeloma hebeloma
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hectiquesa hectiquesa
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hectografia hectografia
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า haustre haustre
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า havanera havanera
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า havedor havedor
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า hauerita hauerita

ดูทั้งหมด