พจนานุกรมการออกเสียงภาษากาตาลา

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากาตาลา

ภาษากาตาลา : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Barcelona
  Barcelona
 • การออกเสียง : que
  que
 • การออกเสียง : Xavier
  Xavier
 • การออกเสียง : croissant
  croissant
 • การออกเสียง : paella
  paella
 • การออกเสียง : can
  can
 • การออกเสียง : Bou
  Bou
 • การออกเสียง : Hi
  Hi
 • การออกเสียง : Maria
  Maria
 • การออกเสียง : Ivan
  Ivan

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษากาตาลาใช่ไหม