อังกฤษคู่มือการออกเสียง

[English]

สมัครเพื่อ อังกฤษ ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 983.522.920
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 275.044
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 160.664
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 7.441
 • อังกฤษ ภาพถ่ายจาก Mrdoubtfire
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • Smazing การออกเสียง Smazing
 • triphosphate การออกเสียง triphosphate
 • sainting การออกเสียง sainting
 • cut-outs การออกเสียง cut-outs
 • luxury การออกเสียง luxury
 • masseur การออกเสียง masseur
 • Metamodel การออกเสียง Metamodel
 • Vitamin B1 การออกเสียง Vitamin B1
 • Walter Shaub การออกเสียง Walter Shaub
 • lite-brite การออกเสียง lite-brite

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ una una
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ noctambulation noctambulation
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ coder coder
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Stephen Vincent Benét Stephen Vincent Benét
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Gena Showalter Gena Showalter
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tox mutant fume tox mutant fume
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ stinchcombe stinchcombe
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Malyn Newitt Malyn Newitt
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ iduronate-2-sulfatase enzyme iduronate-2-sulfatase enzyme
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Carrick-a-Rede Rope Bridge Carrick-a-Rede Rope Bridge

ดูทั้งหมด