พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอังกฤษ

[English]

ติดตามการออกเสียงภาษาอังกฤษ

 • จำนวนผู้พูด: 1.000.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 283.314
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 163.791
 • คำที่รอการออกเสียง: 3.240
 • อังกฤษ ภาพถ่ายจาก Mrdoubtfire
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า non-cash non-cash
 • การออกเสียงคำว่า scallop scallop
 • การออกเสียงคำว่า non-polar non-polar
 • การออกเสียงคำว่า circuitous circuitous
 • การออกเสียงคำว่า Pictish Pictish
 • การออกเสียงคำว่า dried up dried up
 • การออกเสียงคำว่า grande grande
 • การออกเสียงคำว่า Witherby Witherby
 • การออกเสียงคำว่า federalists federalists
 • การออกเสียงคำว่า valeted valeted

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า florally florally
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ploughs ploughs
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า orchestrally orchestrally
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า symphonically symphonically
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sambucol Sambucol
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Mamillius Mamillius
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Florizel Florizel
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Adoxaceae Adoxaceae
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Sambucus Sambucus
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Elderberries Elderberries

ดูทั้งหมด