อังกฤษคู่มือการออกเสียง

[English]

สมัครเพื่อ อังกฤษ ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 983.522.920
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 268.800
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 158.350
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 7.126
 • อังกฤษ ภาพถ่ายจาก Mrdoubtfire
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • Peruvians การออกเสียง Peruvians
 • Grawemeyer การออกเสียง Grawemeyer
 • AV1 การออกเสียง AV1
 • golden age การออกเสียง golden age
 • goldbricking การออกเสียง goldbricking
 • earth tone การออกเสียง earth tone
 • golden raisins การออกเสียง golden raisins
 • across from การออกเสียง across from
 • quickdraw การออกเสียง quickdraw
 • Dairy Queen การออกเสียง Dairy Queen

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ihosting reviews ihosting reviews
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ propagates propagates
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ IT movie IT movie
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ misidentifiend misidentifiend
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Chees Chees
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Liposome Liposome
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Nellie McKay Nellie McKay
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ analysans analysans
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ WebM WebM
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Shokan Shokan

ดูทั้งหมด