ฟินแลนด์คู่มือการออกเสียง

[Suomi]

สมัครเพื่อ ฟินแลนด์ ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.578
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 57.896
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 8.670
 • ฟินแลนด์ ภาพถ่ายจาก Tarja Mitrovic
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • panna การออกเสียง panna
 • taitamattomuus การออกเสียง taitamattomuus
 • tärykalvo การออกเสียง tärykalvo
 • mikrotukihenkilö การออกเสียง mikrotukihenkilö
 • kattilallinen การออกเสียง kattilallinen
 • tanssilattia การออกเสียง tanssilattia
 • lisävuode การออกเสียง lisävuode
 • Coca-Cola การออกเสียง Coca-Cola
 • sarong การออกเสียง sarong
 • kantoliina การออกเสียง kantoliina

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ sirpaloitua sirpaloitua
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ viileys viileys
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ senkki senkki
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ itsepintainen itsepintainen
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ pölykerros pölykerros
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tankojuoppous tankojuoppous
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ maanvyöry maanvyöry
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Ylikärppä Ylikärppä
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Tahvanainen Tahvanainen
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ nolottaa nolottaa

ดูทั้งหมด