ฟินแลนด์คู่มือการออกเสียง

[Suomi]

สมัครเพื่อ ฟินแลนด์ ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 5.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 1.521
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 57.636
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 8.401
  • ฟินแลนด์ ภาพถ่ายจาก Tarja Mitrovic
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด