พจนานุกรมการออกเสียงภาษาดัตช์

[Nederlands]

ติดตามการออกเสียงภาษาดัตช์

 • จำนวนผู้พูด: 30.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 7.202
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 109.581
 • คำที่รอการออกเสียง: 20
 • ดัตช์ ภาพถ่ายจาก David Evers
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า kladblad kladblad
 • การออกเสียงคำว่า de openlucht rommelmarkt de openlucht rommelmarkt
 • การออกเสียงคำว่า onkost onkost
 • การออกเสียงคำว่า renaturering renaturering
 • การออกเสียงคำว่า vlieghavens vlieghavens
 • การออกเสียงคำว่า ter beschikking stellen ter beschikking stellen
 • การออกเสียงคำว่า banenmarkt banenmarkt
 • การออกเสียงคำว่า op ... na op ... na
 • การออกเสียงคำว่า van kracht worden van kracht worden
 • การออกเสียงคำว่า Kuperus Kuperus

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Godfrey Godfrey
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Godfrey Henschen Godfrey Henschen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Xandro Meurisse Xandro Meurisse
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Rhinlandt Rhinlandt
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า William John Liam Neeson William John Liam Neeson
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aïsis aïsis
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า aïs aïs
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า eïsis eïsis
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า eïs eïs
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า shuiven shuiven

ดูทั้งหมด