ดัตช์คู่มือการออกเสียง

[Nederlands]

สมัครเพื่อ ดัตช์ ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 30.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 7.017
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 108.265
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 16
 • ดัตช์ ภาพถ่ายจาก David Evers
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • gasten การออกเสียง gasten
 • draconische การออกเสียง draconische
 • concreetheid การออกเสียง concreetheid
 • politietaak การออกเสียง politietaak
 • amateurwiskundige การออกเสียง amateurwiskundige
 • zadelwerk การออกเสียง zadelwerk
 • afpellen การออกเสียง afpellen
 • improductieve การออกเสียง improductieve
 • actiewetenschap การออกเสียง actiewetenschap
 • politiebericht การออกเสียง politiebericht

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ bladretentie bladretentie
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ abcissie abcissie
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ abcissielaag abcissielaag
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kurkweefsel kurkweefsel
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ crawlsnelheid crawlsnelheid
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ tepelvormig tepelvormig
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ dikbladerig dikbladerig
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ zedekia zedekia
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Amsterdamska Amsterdamska
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mermen mermen

ดูทั้งหมด