พจนานุกรมการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส

[Français]

ติดตามการออกเสียงภาษาฝรั่งเศส

 • จำนวนผู้พูด: 275.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 35.620
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 162.334
 • คำที่รอการออกเสียง: 208
 • ฝรั่งเศส ภาพถ่ายจาก Luke Ma
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า se vouloir se vouloir
 • การออกเสียงคำว่า expéditrice expéditrice
 • การออกเสียงคำว่า réceptrice réceptrice
 • การออกเสียงคำว่า se faire attendre se faire attendre
 • การออกเสียงคำว่า îles du Vent îles du Vent
 • การออกเสียงคำว่า l’enterrement l’enterrement
 • การออกเสียงคำว่า une entité une entité
 • การออกเสียงคำว่า quel débarras ! quel débarras !
 • การออกเสียงคำว่า se blinder se blinder
 • การออกเสียงคำว่า Iran Iran

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า vendable vendable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า invisitable invisitable
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า après l'école après l'école
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Béraud Béraud
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Cailllou Cailllou
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า de moindre gravité de moindre gravité
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า le moindre espoir le moindre espoir
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า un contexte amical un contexte amical
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Gawain Gawain
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Vinay Vinay

ดูทั้งหมด