ฝรั่งเศสคู่มือการออกเสียง

[Français]

สมัครเพื่อ ฝรั่งเศส ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 229.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 34.575
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 159.362
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 690
 • ฝรั่งเศส ภาพถ่ายจาก Luke Ma
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ font partie de font partie de
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ éclate éclate
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ s'embrouillent s'embrouillent
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ matériel artistique matériel artistique
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ mise en page mise en page
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ s'y prend s'y prend
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ s'y prend bien s'y prend bien
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Veritier Veritier
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Théodile-Cirel Théodile-Cirel
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ un million un un million un

ดูทั้งหมด