พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเกาหลี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : 1 1
  • การออกเสียง : 日本 日本
  • การออกเสียง : 안녕하세요 안녕하세요
  • การออกเสียง : Samsung Samsung
  • การออกเสียง : 20 20
  • การออกเสียง : Starbucks Starbucks
  • การออกเสียง : 10 10
  • การออกเสียง : Hyundai Hyundai
  • การออกเสียง : 8 8
  • การออกเสียง : 3 3

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเกาหลีใช่ไหม