เกาหลีคู่มือการออกเสียง

[한국어]

สมัครเพื่อ เกาหลี ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 77.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 5.833
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 53.513
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 6.954
 • เกาหลี ภาพถ่ายจาก Republic of Korea
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ
 • 미국의 대통령 การออกเสียง 미국의 대통령
 • 생일카드 การออกเสียง 생일카드
 • 병원균 การออกเสียง 병원균
 • dakgalbi การออกเสียง dakgalbi
 • kimchi การออกเสียง kimchi
 • banchan การออกเสียง banchan
 • 준법 การออกเสียง 준법
 • 규약 การออกเสียง 규약
 • 뭐 하다가 왔어요? การออกเสียง 뭐 하다가 왔어요?
 • naengmyeon การออกเสียง naengmyeon

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 잘 해요 잘 해요
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 못 해요 못 해요
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 잘 못해요 잘 못해요
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 매일 아침 매일 아침
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 구조조절 구조조절
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 스쿼트 스쿼트
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 걔네 걔네
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 합쳐지다 합쳐지다
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 매혹되다 매혹되다
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ 심성 심성

ดูทั้งหมด