พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเกาหลี

[한국어]

ติดตามการออกเสียงภาษาเกาหลี

 • จำนวนผู้พูด: 77.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 6.276
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 55.230
 • คำที่รอการออกเสียง: 6.946
 • เกาหลี ภาพถ่ายจาก Republic of Korea
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า 달걀밥 달걀밥
 • การออกเสียงคำว่า 록 음악 록 음악
 • การออกเสียงคำว่า 말을 꺼내다 말을 꺼내다
 • การออกเสียงคำว่า 가는 목소리로 말하다 가는 목소리로 말하다
 • การออกเสียงคำว่า 좌우로 좌우로
 • การออกเสียงคำว่า 취생몽사 취생몽사
 • การออกเสียงคำว่า 맛이없다 맛이없다
 • การออกเสียงคำว่า 데이터 투입 데이터 투입
 • การออกเสียงคำว่า 아쉬움 아쉬움
 • การออกเสียงคำว่า 불을 붙이다 불을 붙이다

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 농업 생산물 농업 생산물
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 탄로나다 탄로나다
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 소맷부리 소맷부리
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 호통치다 호통치다
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 무럭무럭 무럭무럭
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 노류장화 노류장화
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 災殃 災殃
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 書齋 書齋
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 센
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า 걷어 걷어

ดูทั้งหมด