พจนานุกรมการออกเสียงภาษาโปรตุเกส

[Português]

ติดตามการออกเสียงภาษาโปรตุเกส

 • จำนวนผู้พูด: 229.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 39.025
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 133.265
 • คำที่รอการออกเสียง: 4
 • โปรตุเกส ภาพถ่ายจาก Justin Vidamo
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า facto facto
 • การออกเสียงคำว่า aí
 • การออกเสียงคำว่า Vemo-nos depois? Vemo-nos depois?
 • การออกเสียงคำว่า lado lado
 • การออกเสียงคำว่า tanto tanto
 • การออกเสียงคำว่า Celina Guimarães Viana Celina Guimarães Viana
 • การออกเสียงคำว่า Fome Zero Fome Zero
 • การออกเสียงคำว่า Malvacini Malvacini
 • การออกเสียงคำว่า gratuita gratuita
 • การออกเสียงคำว่า Bolsa Família Bolsa Família

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า referente a referente a
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Bourtheto Bourtheto
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Thiao atheleberseth Thiao atheleberseth
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Richnesses Richnesses

ดูทั้งหมด