โปรตุเกสคู่มือการออกเสียง

[Português]

สมัครเพื่อ โปรตุเกส ร่วมอ่านออกเสียง

 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 229.000.000
 • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 37.748
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 132.728
 • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 24
 • โปรตุเกส ภาพถ่ายจาก Justin Vidamo
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ %2B %2B
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ kura kura
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Kutlen Kutlen
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Boy Waterman Boy Waterman
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ Schwerz Schwerz
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ ¿qué_tal%3F ¿qué_tal%3F
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ despida (portugal) despida (portugal)
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ foro foro
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ fegante (portugal) fegante (portugal)
 • บันทึกการออกเสียงสำหรับ haurir (portugal) haurir (portugal)

ดูทั้งหมด