คำ: Alma

ใน:
Almaการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈælmə

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAlmaในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Almaการออกเสียงใน อิตาลี [it]
'alma

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAlmaในอิตาลี

Almaการออกเสียงใน สวีดิช [sv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAlmaในสวีดิช

Almaการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAlmaในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: Sconehavelaughbeenthrough