คำ: fantasma

ใน:
fantasmaการออกเสียงใน สเปน [es]
fanˈtas.ma

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfantasmaในสเปน

เสียงและภาษาบนแผนที่

fantasmaการออกเสียงใน ดัตช์ [nl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfantasmaในดัตช์

fantasmaการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfantasmaในอิตาลี

fantasmaการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfantasmaในเยอรมัน

fantasmaการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]
fantasma

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfantasmaในโปรตุเกส

สุ่มคำ: alcalosisinviernoVenezuelaparangaricutirimícuaroFrancisco