หมวดหมู่:

noun

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงnoun

 • การออกเสียง : water
  water [en]
 • การออกเสียง : book
  book [en]
 • การออกเสียง : hola
  hola [es]
 • การออกเสียง : garage
  garage [en]
 • การออกเสียง : Australia
  Australia [en]
 • การออกเสียง : tomato
  tomato [en]
 • การออกเสียง : bear
  bear [en]
 • การออกเสียง : mother
  mother [en]
 • การออกเสียง : stupid
  stupid [en]
 • การออกเสียง : talk
  talk [en]
 • การออกเสียง : schedule
  schedule [en]
 • การออกเสียง : walk
  walk [en]
 • การออกเสียง : pin
  pin [en]
 • การออกเสียง : mobile
  mobile [en]
 • การออกเสียง : blood
  blood [en]
 • การออกเสียง : literature
  literature [en]
 • การออกเสียง : debut
  debut [en]
 • การออกเสียง : in
  in [en]
 • การออกเสียง : glass
  glass [en]
 • การออกเสียง : yes
  yes [en]
 • การออกเสียง : do
  do [en]
 • การออกเสียง : thought
  thought [en]
 • การออกเสียง : world
  world [en]
 • การออกเสียง : duck
  duck [en]
 • การออกเสียง : rut
  rut [en]
 • การออกเสียง : fish
  fish [en]
 • การออกเสียง : hand
  hand [en]
 • การออกเสียง : caramel
  caramel [en]
 • การออกเสียง : dessert
  dessert [en]
 • การออกเสียง : go
  go [en]
 • การออกเสียง : mountain
  mountain [en]
 • การออกเสียง : party
  party [en]
 • การออกเสียง : Jaguar
  Jaguar [en]
 • การออกเสียง : grass
  grass [en]
 • การออกเสียง : pollo
  pollo [es]
 • การออกเสียง : desert
  desert [en]
 • การออกเสียง : can
  can [en]
 • การออกเสียง : Tuesday
  Tuesday [en]
 • การออกเสียง : tea
  tea [en]
 • การออกเสียง : summer
  summer [en]
 • การออกเสียง : route
  route [en]
 • การออกเสียง : English
  English [en]
 • การออกเสียง : garden
  garden [en]
 • การออกเสียง : Costa Rica
  Costa Rica [es]
 • การออกเสียง : coupon
  coupon [en]
 • การออกเสียง : onion
  onion [en]
 • การออกเสียง : night
  night [en]
 • การออกเสียง : melk
  melk [nl]
 • การออกเสียง : auburn
  auburn [en]
 • การออกเสียง : ferrocarril
  ferrocarril [es]
 • การออกเสียง : 日本
  日本 [ja]
 • การออกเสียง : decadence
  decadence [en]
 • การออกเสียง : Thursday
  Thursday [en]
 • การออกเสียง : last
  last [en]
 • การออกเสียง : fuck
  fuck [en]
 • การออกเสียง : quiet
  quiet [en]
 • การออกเสียง : adult
  adult [en]
 • การออกเสียง : nausea
  nausea [en]
 • การออกเสียง : mate
  mate [en]
 • การออกเสียง : burger
  burger [en]
 • การออกเสียง : box
  box [en]
 • การออกเสียง : ketchup
  ketchup [en]
 • การออกเสียง : sushi
  sushi [es]
 • การออกเสียง : work
  work [en]
 • การออกเสียง : May
  May [en]
 • การออกเสียง : shit
  shit [en]
 • การออกเสียง : nose
  nose [en]
 • การออกเสียง : pattern
  pattern [en]
 • การออกเสียง : film
  film [en]
 • การออกเสียง : vitamin
  vitamin [en]
 • การออกเสียง : air
  air [en]
 • การออกเสียง : mentor
  mentor [en]
 • การออกเสียง : chance
  chance [en]
 • การออกเสียง : salut
  salut [fr]
 • การออกเสียง : shirt
  shirt [en]
 • การออกเสียง : actor
  actor [en]
 • การออกเสียง : bath
  bath [en]
 • การออกเสียง : ich
  ich [de]
 • การออกเสียง : dach
  dach [de]
 • การออกเสียง : laugh
  laugh [en]
 • การออกเสียง : cover
  cover [en]
 • การออกเสียง : restaurant
  restaurant [en]
 • การออกเสียง : listen
  listen [en]
 • การออกเสียง : lamp
  lamp [en]
 • การออกเสียง : father
  father [en]
 • การออกเสียง : master
  master [en]
 • การออกเสียง : far
  far [en]
 • การออกเสียง : castle
  castle [en]
 • การออกเสียง : saw
  saw [en]
 • การออกเสียง : Twitter
  Twitter [en]
 • การออกเสียง : pen
  pen [en]
 • การออกเสียง : know-how
  know-how [en]
 • การออกเสียง : short
  short [en]
 • การออกเสียง : butter
  butter [en]
 • การออกเสียง : él
  él [es]
 • การออกเสียง : January
  January [en]
 • การออกเสียง : privacy
  privacy [en]
 • การออกเสียง : hot dog
  hot dog [en]
 • การออกเสียง : jump
  jump [en]
 • การออกเสียง : wash
  wash [en]