• การออกเสียงคำว่า rendezvous rendezvous [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ٹھوس بنیاد ٹھوس بنیاد [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า افرادی تجربات افرادی تجربات [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า انفرادی تجربات انفرادی تجربات [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า حالت زار حالت زار [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า roadbed roadbed [en]
 • การออกเสียงคำว่า woodwork woodwork [en]
 • การออกเสียงคำว่า backfield backfield [en]
 • การออกเสียงคำว่า sturdiness sturdiness [en]
 • การออกเสียงคำว่า kataru kataru [ja]
 • การออกเสียงคำว่า ludzi ludzi [pl]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کوٹھی والے کوٹھی والے [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Echos Echos [de]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า posthole posthole [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า ترقی پسند ترقی پسند [ur]
 • การออกเสียงคำว่า alignment alignment [en]
 • การออกเสียงคำว่า bluestone bluestone [en]
 • การออกเสียงคำว่า mentality mentality [en]
 • การออกเสียงคำว่า stamina stamina [fi]
 • การออกเสียงคำว่า scapegoat scapegoat [en]
 • การออกเสียงคำว่า self-possession self-possession [en]
 • การออกเสียงคำว่า quick-wittedness quick-wittedness [en]
 • การออกเสียงคำว่า tractability tractability [en]
 • การออกเสียงคำว่า hardiness hardiness [en]
 • การออกเสียงคำว่า من من بھر من من بھر [ur]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า رذیل شخص رذیل شخص [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า کھوگئی کھوگئی [ur] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า tobar tobar [ga]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า سنگین معاملہ سنگین معاملہ [ur] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า لرزتے کانپتے ہاتھوں لرزتے کانپتے ہاتھوں [ur] รอการออกเสียง