เดนมาร์กคู่มือการออกเสียง

[Dansk]

สมัครเพื่อ เดนมาร์ก ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 6.000.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.125
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 22.463
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 1.052
  • เดนมาร์ก ภาพถ่ายจาก Public domain
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด