พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเดนมาร์ก

[Dansk]

ติดตามการออกเสียงภาษาเดนมาร์ก

 • จำนวนผู้พูด: 6.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 2.416
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 25.019
 • คำที่รอการออกเสียง: 515
 • เดนมาร์ก ภาพถ่ายจาก Public domain
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า Vigdis Vigdis
 • การออกเสียงคำว่า naboerne naboerne
 • การออกเสียงคำว่า punktskrift punktskrift
 • การออกเสียงคำว่า punkede punkede
 • การออกเสียงคำว่า punsling punsling
 • การออกเสียงคำว่า punktligere punktligere
 • การออกเสียงคำว่า punt punt
 • การออกเสียงคำว่า punkturer punkturer
 • การออกเสียงคำว่า punkterfrit punkterfrit
 • การออกเสียงคำว่า purinerne purinerne

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pungdjævelen pungdjævelen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pungdjævel pungdjævel
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pungbrokken pungbrokken
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pungaberne pungaberne
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pungaben pungaben
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pungen pungen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pundsedlerne pundsedlerne
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pundsedler pundsedler
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า pundseddelen pundseddelen
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า punchlinen punchlinen

ดูทั้งหมด