พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเดนมาร์ก

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเดนมาร์ก

ภาษาเดนมาร์ก : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียงคำว่า København København
  • การออกเสียงคำว่า Peter Peter
  • การออกเสียงคำว่า her her
  • การออกเสียงคำว่า fuck fuck
  • การออกเสียงคำว่า badminton badminton
  • การออกเสียงคำว่า Om Om
  • การออกเสียงคำว่า menu menu
  • การออกเสียงคำว่า Katrine Katrine
  • การออกเสียงคำว่า Anders Anders
  • การออกเสียงคำว่า have have

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเดนมาร์กใช่ไหม