พจนานุกรมการออกเสียงภาษาอาเซร์ไบจัน

[Azərbaycan dili / آذربايجان ديلی]

ติดตามการออกเสียงภาษาอาเซร์ไบจัน

 • จำนวนผู้พูด: 35.000.000
 • จำนวนผู้ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 397
 • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 11.255
 • คำที่รอการออกเสียง: 8
 • อาเซร์ไบจัน ภาพถ่ายจาก Public domain
การออกเสียงที่ถูกเพิ่มในช่วงนี้ เพิ่มคำศัพท์
 • การออกเสียงคำว่า çınqıl çınqıl
 • การออกเสียงคำว่า nəsib nəsib
 • การออกเสียงคำว่า nəcib nəcib
 • การออกเสียงคำว่า Men nökerem Men nökerem
 • การออกเสียงคำว่า İki kişilik İki kişilik
 • การออกเสียงคำว่า 222 222
 • การออกเสียงคำว่า 295 295
 • การออกเสียงคำว่า iki yüz iki yüz
 • การออกเสียงคำว่า iki min iki min
 • การออกเสียงคำว่า 270 270

ดูทั้งหมด

คำใหม่ที่รอการออกเสียงอยู่ สมัครสมาชิก
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า piyada piyada
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ± ±
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า ballıbadı ballıbadı
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า İbrahim Safi İbrahim Safi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Heydər Hatəmi Heydər Hatəmi
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า English English
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Polina Rəhimova Polina Rəhimova
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Ali oruç Ali oruç

ดูทั้งหมด