พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลัตเวีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลัตเวีย

ภาษาลัตเวีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Spotify Spotify
  • การออกเสียง : Mesa Mesa
  • การออกเสียง : man man
  • การออกเสียง : fitness fitness
  • การออกเสียง : tornado tornado
  • การออกเสียง : pants pants
  • การออกเสียง : ūdens ūdens
  • การออกเสียง : Elle Elle
  • การออกเสียง : apse apse
  • การออกเสียง : salt salt

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลัตเวียใช่ไหม