พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลัตเวีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลัตเวีย

ภาษาลัตเวีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Spotify Spotify
  • การออกเสียง : man man
  • การออกเสียง : opera opera
  • การออกเสียง : paprika paprika
  • การออกเสียง : Gerbera Gerbera
  • การออกเสียง : Mesa Mesa
  • การออกเสียง : metro metro
  • การออกเสียง : zane zane
  • การออกเสียง : paka paka
  • การออกเสียง : pasta pasta

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลัตเวียใช่ไหม