พจนานุกรมการออกเสียงภาษาลัตเวีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลัตเวีย

ภาษาลัตเวีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : meitu meitu
  • การออกเสียง : zane zane
  • การออกเสียง : man man
  • การออกเสียง : opera opera
  • การออกเสียง : Elle Elle
  • การออกเสียง : paprika paprika
  • การออกเสียง : maize maize
  • การออกเสียง : Gerbera Gerbera
  • การออกเสียง : G G
  • การออกเสียง : Mesa Mesa

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาลัตเวียใช่ไหม