คำ: WWW

WWWการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈdʌbəlˌju.ˈdʌbəlˌju.ˈdʌbəlˌju

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงWWWในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Definition
  • Definition of WWW

    • computer network consisting of a collection of internet sites that offer text and graphics and sound and animation resources through the hypertext transfer protocol
WWWการออกเสียงใน โปลิช [pl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงWWWในโปลิช

WWWการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงWWWในอิตาลี

WWWการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงWWWในโปรตุเกส

WWWการออกเสียงใน สวีดิช [sv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงWWWในสวีดิช

สุ่มคำ: thoughtmountaincaughtdecadencecat