หมวดหมู่:

acronyms

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงacronyms

 • การออกเสียง : LOL LOL [en]
 • การออกเสียง : uno uno [es]
 • การออกเสียง : laser laser [en]
 • การออกเสียง : UNESCO UNESCO [en]
 • การออกเสียง : MySQL MySQL [en]
 • การออกเสียง : SQL SQL [en]
 • การออกเสียง : CERN CERN [en]
 • การออกเสียง : NATO NATO [tr]
 • การออกเสียง : WWW WWW [en]
 • การออกเสียง : roflcopter roflcopter [en]
 • การออกเสียง : roflmao roflmao [en]
 • การออกเสียง : BBVA BBVA [es]
 • การออกเสียง : PHP PHP [en]
 • การออกเสียง : ISA ISA [et]
 • การออกเสียง : Gerd Gerd [ca]
 • การออกเสียง : NASDAQ NASDAQ [en]
 • การออกเสียง : KGB KGB [en]
 • การออกเสียง : guid guid [en]
 • การออกเสียง : IUPAC IUPAC [en]
 • การออกเสียง : HEPA HEPA [en]
 • การออกเสียง : ong ong [fr]
 • การออกเสียง : VGA VGA [en]
 • การออกเสียง : swat swat [en]
 • การออกเสียง : CSS CSS [de]
 • การออกเสียง : Towie Towie [en]
 • การออกเสียง : MS-DOS MS-DOS [en]
 • การออกเสียง : B.I.O.S. B.I.O.S. [en]
 • การออกเสียง : ARG ARG [sv]
 • การออกเสียง : LVB LVB [de]
 • การออกเสียง : RSS RSS [en]
 • การออกเสียง : XML XML [en]
 • การออกเสียง : Astra Astra [cs]
 • การออกเสียง : CIVETS CIVETS [en]
 • การออกเสียง : fubar fubar [en]
 • การออกเสียง : Batna Batna [fo]
 • การออกเสียง : WYSIWYG WYSIWYG [en]
 • การออกเสียง : Loe Loe [de]
 • การออกเสียง : BRICs BRICs [en]
 • การออกเสียง : SCSI SCSI [en]
 • การออกเสียง : INSEE INSEE [fr]
 • การออกเสียง : glid glid [yi]
 • การออกเสียง : ATR ATR [de]
 • การออกเสียง : MiFid MiFid [en]
 • การออกเสียง : DARPA DARPA [en]
 • การออกเสียง : Cispa Cispa [lmo]
 • การออกเสียง : Wimps Wimps [en]
 • การออกเสียง : WIPO WIPO [en]
 • การออกเสียง : NIG NIG [en]
 • การออกเสียง : Sira Sira [no]
 • การออกเสียง : СМС СМС [ru]
 • การออกเสียง : grads grads [en]
 • การออกเสียง : Ipex Ipex [en]
 • การออกเสียง : WWII WWII [en]
 • การออกเสียง : POSSLQ POSSLQ [en]
 • การออกเสียง : STEMI STEMI [en]
 • การออกเสียง : UNIVAC UNIVAC [en]
 • การออกเสียง : CIDR CIDR [en]
 • การออกเสียง : eMac eMac [en]
 • การออกเสียง : UGT UGT [es]
 • การออกเสียง : TAZ TAZ [de]
 • การออกเสียง : ΔΝΤ ΔΝΤ [el]
 • การออกเสียง : Ε.ΥΔ.Α.Π. Ε.ΥΔ.Α.Π. [el]
 • การออกเสียง : POTUS POTUS [en]
 • การออกเสียง : Ι.Κ.Α. Ι.Κ.Α. [el]
 • การออกเสียง : Ε.Σ.Υ. Ε.Σ.Υ. [el]
 • การออกเสียง : RATM RATM [en]
 • การออกเสียง : Π.Ε.Α.Ε.Α. Π.Ε.Α.Ε.Α. [el]
 • การออกเสียง : pac pac [en]
 • การออกเสียง : Α.Ε.Π. Α.Ε.Π. [el]
 • การออกเสียง : Ο.Π.Α.Π. Ο.Π.Α.Π. [el]
 • การออกเสียง : Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. [el]
 • การออกเสียง : C's C's [en]
 • การออกเสียง : Wace Wace [en]
 • การออกเสียง : Acea Acea [ro]
 • การออกเสียง : CCOO CCOO [es]
 • การออกเสียง : ΕΡΕ ΕΡΕ [el]
 • การออกเสียง : NRO NRO [de]
 • การออกเสียง : ΚΝΕ ΚΝΕ [el]
 • การออกเสียง : Ο.Ο.Σ.Α. Ο.Ο.Σ.Α. [el]
 • การออกเสียง : SOAD SOAD [en]
 • การออกเสียง : Σ.Α.Τ.Α. Σ.Α.Τ.Α. [el]
 • การออกเสียง : Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. [el]
 • การออกเสียง : LOD score LOD score [en]
 • การออกเสียง : Π.Α.Θ.Ε. Π.Α.Θ.Ε. [el]
 • การออกเสียง : Ο.Η.Ε. Ο.Η.Ε. [el]
 • การออกเสียง : ARDS (abbreviation) ARDS (abbreviation) [en]
 • การออกเสียง : Echelle NIHSS Echelle NIHSS [fr]
 • การออกเสียง : SIFI SIFI [en]
 • การออกเสียง : Ε.Τ.Ε. Ε.Τ.Ε. [el]
 • การออกเสียง : Η.Λ.Π.Α.Π. Η.Λ.Π.Α.Π. [el]
 • การออกเสียง : Ο.Τ.Ε. Ο.Τ.Ε. [el]
 • การออกเสียง : arom arom [sv]