หมวดหมู่:

Computing

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงComputing

 • การออกเสียง : Twitter Twitter [en]
 • การออกเสียง : Facebook Facebook [en]
 • การออกเสียง : online online [en]
 • การออกเสียง : Internet Internet [en]
 • การออกเสียง : wifi wifi [en]
 • การออกเสียง : search search [en]
 • การออกเสียง : keyboard keyboard [en]
 • การออกเสียง : Google Earth Google Earth [en]
 • การออกเสียง : monitor monitor [en]
 • การออกเสียง : algorithm algorithm [en]
 • การออกเสียง : Gmail Gmail [en]
 • การออกเสียง : sector sector [en]
 • การออกเสียง : peripheral peripheral [en]
 • การออกเสียง : gigabyte gigabyte [en]
 • การออกเสียง : .com .com [en]
 • การออกเสียง : memory memory [en]
 • การออกเสียง : Wi-Fi Wi-Fi [en]
 • การออกเสียง : application application [en]
 • การออกเสียง : bluetooth bluetooth [en]
 • การออกเสียง : upload upload [en]
 • การออกเสียง : Windows Windows [en]
 • การออกเสียง : Viber Viber [en]
 • การออกเสียง : software software [en]
 • การออกเสียง : click click [en]
 • การออกเสียง : virally virally [en]
 • การออกเสียง : router router [en]
 • การออกเสียง : hardware hardware [en]
 • การออกเสียง : hacker hacker [en]
 • การออกเสียง : Logitech Logitech [en]
 • การออกเสียง : Moore's Law Moore's Law [en]
 • การออกเสียง : eBay eBay [en]
 • การออกเสียง : WWW WWW [en]
 • การออกเสียง : zombie zombie [en]
 • การออกเสียง : code code [en]
 • การออกเสียง : 1024x768 1024x768 [en]
 • การออกเสียง : webcam webcam [en]
 • การออกเสียง : HDMI HDMI [en]
 • การออกเสียง : USB USB [en]
 • การออกเสียง : e-book e-book [en]
 • การออกเสียง : malware malware [en]
 • การออกเสียง : Vimeo Vimeo [en]
 • การออกเสียง : analog analog [de]
 • การออกเสียง : exe exe [en]
 • การออกเสียง : .net .net [en]
 • การออกเสียง : byte byte [en]
 • การออกเสียง : FireWire FireWire [en]
 • การออกเสียง : antivirus antivirus [en]
 • การออกเสียง : Windows 95 Windows 95 [en]
 • การออกเสียง : Ada Lovelace Ada Lovelace [en]
 • การออกเสียง : ADSL ADSL [en]
 • การออกเสียง : analogue analogue [en]
 • การออกเสียง : connectivity connectivity [en]
 • การออกเสียง : Google Maps Google Maps [en]
 • การออกเสียง : latency latency [en]
 • การออกเสียง : PC PC [de]
 • การออกเสียง : Windows Vista Windows Vista [en]
 • การออกเสียง : formatted formatted [en]
 • การออกเสียง : nVidia CUDA nVidia CUDA [en]
 • การออกเสียง : markup markup [en]
 • การออกเสียง : openflow openflow [en]
 • การออกเสียง : iMac iMac [en]
 • การออกเสียง : doodle doodle [en]
 • การออกเสียง : Myspace Myspace [en]
 • การออกเสียง : giga giga [es]
 • การออกเสียง : gigabit gigabit [en]
 • การออกเสียง : touch-screen touch-screen [en]
 • การออกเสียง : GB (storage) GB (storage) [en]
 • การออกเสียง : video game video game [en]
 • การออกเสียง : CCleaner CCleaner [en]
 • การออกเสียง : polymorphism polymorphism [en]
 • การออกเสียง : CPU CPU [es]
 • การออกเสียง : Windows 7 Windows 7 [de]
 • การออกเสียง : mega mega [en]
 • การออกเสียง : hibernate hibernate [en]
 • การออกเสียง : agar agar [cs]
 • การออกเสียง : real-time real-time [en]
 • การออกเสียง : Tim Berners-Lee Tim Berners-Lee [en]
 • การออกเสียง : Rijndael Rijndael [en]
 • การออกเสียง : RGB RGB [en]
 • การออกเสียง : CentOS CentOS [en]
 • การออกเสียง : vSphere vSphere [en]
 • การออกเสียง : firewall firewall [en]
 • การออกเสียง : semiconductor semiconductor [en]
 • การออกเสียง : applet applet [de]
 • การออกเสียง : dereference dereference [en]
 • การออกเสียง : CorelDRAW CorelDRAW [en]
 • การออกเสียง : Arch Linux Arch Linux [en]
 • การออกเสียง : B.I.O.S. B.I.O.S. [en]
 • การออกเสียง : bookmarklet bookmarklet [en]
 • การออกเสียง : Dropbox Dropbox [en]
 • การออกเสียง : Windows 2000 Windows 2000 [de]
 • การออกเสียง : Edsger Dijkstra Edsger Dijkstra [nl]
 • การออกเสียง : defrag defrag [en]
 • การออกเสียง : ESXi ESXi [en]
 • การออกเสียง : Windows XP Windows XP [en]
 • การออกเสียง : programmable programmable [en]
 • การออกเสียง : random access memory random access memory [en]
 • การออกเสียง : RGBA RGBA [es]
 • การออกเสียง : MPEG MPEG [en]
 • การออกเสียง : 1024 1024 [en]