หมวดหมู่:

Internet term

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงInternet term

 • การออกเสียง : Twitter Twitter [en]
 • การออกเสียง : Facebook Facebook [en]
 • การออกเสียง : online online [en]
 • การออกเสียง : Skype Skype [en]
 • การออกเสียง : Google Earth Google Earth [en]
 • การออกเสียง : Gmail Gmail [en]
 • การออกเสียง : smartphone smartphone [fr]
 • การออกเสียง : Yahoo Yahoo [en]
 • การออกเสียง : .com .com [en]
 • การออกเสียง : Viber Viber [en]
 • การออกเสียง : bluetooth bluetooth [en]
 • การออกเสียง : messenger messenger [en]
 • การออกเสียง : router router [en]
 • การออกเสียง : eBay eBay [en]
 • การออกเสียง : WWW WWW [es]
 • การออกเสียง : Hotmail Hotmail [en]
 • การออกเสียง : webcam webcam [en]
 • การออกเสียง : e-mail e-mail [pt]
 • การออกเสียง : .net .net [en]
 • การออกเสียง : FireWire FireWire [en]
 • การออกเสียง : Vimeo Vimeo [en]
 • การออกเสียง : antivirus antivirus [en]
 • การออกเสียง : ADSL ADSL [en]
 • การออกเสียง : Google Maps Google Maps [en]
 • การออกเสียง : Myspace Myspace [en]
 • การออกเสียง : doodle doodle [en]
 • การออกเสียง : internauta internauta [pt]
 • การออกเสียง : Dropbox Dropbox [en]
 • การออกเสียง : AltaVista AltaVista [en]
 • การออกเสียง : Moodle Moodle [en]
 • การออกเสียง : premsa digital premsa digital [ca]
 • การออกเสียง : banda ampla banda ampla [ca]
 • การออกเสียง : en línia en línia [ca]
 • การออกเสียง : piulet piulet [ca]
 • การออกเสียง : banca electrònica banca electrònica [ca]
 • การออกเสียง : cibernètica cibernètica [ca]
 • การออกเสียง : missatge d'entrada missatge d'entrada [ca]
 • การออกเสียง : tauleta tauleta [ca]
 • การออกเสียง : mòdem mòdem [ca]
 • การออกเสียง : ciberespai ciberespai [ca]
 • การออกเสียง : missatge retornat missatge retornat [ca]
 • การออกเสียง : Sobirania.cat Sobirania.cat [ca]
 • การออกเสียง : reinicialització reinicialització [ca]
 • การออกเสียง : virus informàtic virus informàtic [ca]
 • การออกเสียง : tecnologia 2.0 tecnologia 2.0 [ca]
 • การออกเสียง : sincronització automàtica sincronització automàtica [ca]
 • การออกเสียง : botiga electrònica botiga electrònica [ca]
 • การออกเสียง : xarxes socials xarxes socials [ca]
 • การออกเสียง : pàgina web pàgina web [ca]
 • การออกเสียง : Fundació puntCAT Fundació puntCAT [ca]
 • การออกเสียง : connexió ADSL connexió ADSL [ca]
 • การออกเสียง : bàner bàner [ca]
 • การออกเสียง : adreça IP adreça IP [ca]
 • การออกเสียง : seguretat d'Internet seguretat d'Internet [ca]
 • การออกเสียง : connexió d'internet connexió d'internet [ca]
 • การออกเสียง : .barcelona .barcelona [ca]
 • การออกเสียง : servidor servidor [pt]
 • การออกเสียง : websèrie websèrie [ca]
 • การออกเสียง : cartera electrònica cartera electrònica [ca]
 • การออกเสียง : telèfon intel·ligent telèfon intel·ligent [ca]
 • การออกเสียง : Iquiosc.cat Iquiosc.cat [ca]
 • การออกเสียง : diari electrònic diari electrònic [ca]
 • การออกเสียง : la xarxa la xarxa [ca]
 • การออกเสียง : Òc Tele Òc Tele [oc]
 • การออกเสียง : correu brossa correu brossa [ca]
 • การออกเสียง : fòrum fòrum [ca]
 • การออกเสียง : Etag Etag [en]
 • การออกเสียง : ciberactivisme ciberactivisme [ca]
 • การออกเสียง : lloc web lloc web [ca]
 • การออกเสียง : carretó electrònic carretó electrònic [ca]
 • การออกเสียง : .bcn .bcn [ca]
 • การออกเสียง : portal d'Internet portal d'Internet [ca]
 • การออกเสียง : cibercafè cibercafè [ca]
 • การออกเสียง : xarxa social xarxa social [ca]
 • การออกเสียง : Vilaweb Vilaweb [ca]
 • การออกเสียง : followee followee [en]