หมวดหมู่:

slang

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงslang

 • การออกเสียง : grass
  grass [en]
 • การออกเสียง : dude
  dude [en]
 • การออกเสียง : grand
  grand [fr]
 • การออกเสียง : LOL
  LOL [en]
 • การออกเสียง : cunt
  cunt [en]
 • การออกเสียง : ain't
  ain't [en]
 • การออกเสียง : come
  come [en]
 • การออกเสียง : y'all
  y'all [en]
 • การออกเสียง : ball
  ball [en]
 • การออกเสียง : tits
  tits [en]
 • การออกเสียง : playa
  playa [es]
 • การออกเสียง : bum
  bum [en]
 • การออกเสียง : cool
  cool [en]
 • การออกเสียง : clock
  clock [en]
 • การออกเสียง : asshole
  asshole [en]
 • การออกเสียง : Coke
  Coke [en]
 • การออกเสียง : poop
  poop [en]
 • การออกเสียง : feather
  feather [en]
 • การออกเสียง : caca
  caca [fr]
 • การออกเสียง : damn
  damn [en]
 • การออกเสียง : nerd
  nerd [en]
 • การออกเสียง : twat
  twat [en]
 • การออกเสียง : trip
  trip [en]
 • การออกเสียง : cock
  cock [en]
 • การออกเสียง : hanky-panky
  hanky-panky [en]
 • การออกเสียง : queer
  queer [en]
 • การออกเสียง : schmuck
  schmuck [en]
 • การออกเสียง : okay
  okay [en]
 • การออกเสียง : gotta
  gotta [en]
 • การออกเสียง : Guido
  Guido [it]
 • การออกเสียง : crack
  crack [en]
 • การออกเสียง : tail
  tail [en]
 • การออกเสียง : douchebag
  douchebag [en]
 • การออกเสียง : follar
  follar [es]
 • การออกเสียง : nigger
  nigger [en]
 • การออกเสียง : BAE
  BAE [en]
 • การออกเสียง : Pavo
  Pavo [es]
 • การออกเสียง : wimp
  wimp [en]
 • การออกเสียง : pura vida
  pura vida [es]
 • การออกเสียง : pussy
  pussy [en]
 • การออกเสียง : beaucoup
  beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : headshot
  headshot [en]
 • การออกเสียง : birra
  birra [it]
 • การออกเสียง : pronto
  pronto [pt]
 • การออกเสียง : chick
  chick [en]
 • การออกเสียง : clap
  clap [en]
 • การออกเสียง : faggot
  faggot [en]
 • การออกเสียง : git
  git [en]
 • การออกเสียง : buck
  buck [en]
 • การออกเสียง : Muppet
  Muppet [en]
 • การออกเสียง : rocks
  rocks [en]
 • การออกเสียง : dope
  dope [en]
 • การออกเสียง : jingle
  jingle [en]
 • การออกเสียง : cracker
  cracker [en]
 • การออกเสียง : bogan
  bogan [en]
 • การออกเสียง : shawty
  shawty [en]
 • การออกเสียง : dag
  dag [da]
 • การออกเสียง : sucks
  sucks [en]
 • การออกเสียง : Wally
  Wally [en]
 • การออกเสียง : 撚
  [yue]
 • การออกเสียง : Icanhazcheezburger
  Icanhazcheezburger [en]
 • การออกเสียง : bio
  bio [en]
 • การออกเสียง : knuckle sandwich
  knuckle sandwich [en]
 • การออกเสียง : twerk
  twerk [en]
 • การออกเสียง : knickers
  knickers [en]
 • การออกเสียง : bullshit
  bullshit [en]
 • การออกเสียง : Breaking Bad
  Breaking Bad [en]
 • การออกเสียง : flat-nose
  flat-nose [en]
 • การออกเสียง : weirdo
  weirdo [en]
 • การออกเสียง : пофиг
  пофиг [ru]
 • การออกเสียง : ROFL
  ROFL [en]
 • การออกเสียง : píča
  píča [cs]
 • การออกเสียง : WWW
  WWW [en]
 • การออกเสียง : bromance
  bromance [en]
 • การออกเสียง : kthxbai
  kthxbai [en]
 • การออกเสียง : twee
  twee [nl]
 • การออกเสียง : booyah
  booyah [en]
 • การออกเสียง : 点赞
  点赞 [zh]
 • การออกเสียง : bootylicious
  bootylicious [en]
 • การออกเสียง : groovy
  groovy [en]
 • การออกเสียง : motherfucker
  motherfucker [en]
 • การออกเสียง : fudge
  fudge [en]
 • การออกเสียง : pwned
  pwned [en]
 • การออกเสียง : dolce
  dolce [it]
 • การออกเสียง : sod
  sod [en]
 • การออกเสียง : hippie
  hippie [en]
 • การออกเสียง : moche
  moche [fr]
 • การออกเสียง : burdel
  burdel [pl]
 • การออกเสียง : babe
  babe [en]
 • การออกเสียง : douche bag
  douche bag [en]
 • การออกเสียง : Nick
  Nick [en]
 • การออกเสียง : 4X4
  4X4 [en]
 • การออกเสียง : jerk-off
  jerk-off [en]
 • การออกเสียง : flick
  flick [en]
 • การออกเสียง : IMO
  IMO [en]
 • การออกเสียง : Wicked Hard
  Wicked Hard [en]
 • การออกเสียง : hack
  hack [en]
 • การออกเสียง : vara
  vara [sv]
 • การออกเสียง : чувак
  чувак [ru]
 • การออกเสียง : gnat
  gnat [en]