หมวดหมู่:

informàtica

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงinformàtica

 • การออกเสียง : online online [en]
 • การออกเสียง : Google Earth Google Earth [en]
 • การออกเสียง : Gmail Gmail [en]
 • การออกเสียง : .com .com [en]
 • การออกเสียง : bluetooth bluetooth [en]
 • การออกเสียง : Viber Viber [en]
 • การออกเสียง : software software [en]
 • การออกเสียง : hardware hardware [en]
 • การออกเสียง : hacker hacker [en]
 • การออกเสียง : eBay eBay [en]
 • การออกเสียง : WWW WWW [en]
 • การออกเสียง : webcam webcam [en]
 • การออกเสียง : HDMI HDMI [en]
 • การออกเสียง : USB USB [en]
 • การออกเสียง : e-book e-book [en]
 • การออกเสียง : Vimeo Vimeo [en]
 • การออกเสียง : .net .net [en]
 • การออกเสียง : byte byte [en]
 • การออกเสียง : FireWire FireWire [en]
 • การออกเสียง : antivirus antivirus [en]
 • การออกเสียง : Windows 95 Windows 95 [en]
 • การออกเสียง : ADSL ADSL [en]
 • การออกเสียง : Google Maps Google Maps [en]
 • การออกเสียง : PC PC [de]
 • การออกเสียง : Windows Vista Windows Vista [en]
 • การออกเสียง : iMac iMac [en]
 • การออกเสียง : doodle doodle [en]
 • การออกเสียง : Myspace Myspace [en]
 • การออกเสียง : giga giga [es]
 • การออกเสียง : Windows 7 Windows 7 [de]
 • การออกเสียง : mega mega [en]
 • การออกเสียง : Dropbox Dropbox [en]
 • การออกเสียง : Windows 2000 Windows 2000 [de]
 • การออกเสียง : Windows XP Windows XP [en]
 • การออกเสียง : Windows 98 Windows 98 [en]
 • การออกเสียง : xat xat [ca]
 • การออกเสียง : Moodle Moodle [en]
 • การออกเสียง : habilitar habilitar [es]
 • การออกเสียง : placa base placa base [es]
 • การออกเสียง : processador processador [pt]
 • การออกเสียง : llibre electrònic llibre electrònic [ca]
 • การออกเสียง : xip xip [ca]
 • การออกเสียง : connexió HDMI connexió HDMI [ca]
 • การออกเสียง : banda ampla banda ampla [ca]
 • การออกเสียง : en línia en línia [ca]
 • การออกเสียง : pantalla retina pantalla retina [ca]
 • การออกเสียง : pendrive pendrive [pt]
 • การออกเสียง : memòria flaix memòria flaix [ca]
 • การออกเสียง : enginyeria informàtica enginyeria informàtica [ca]
 • การออกเสียง : memòria RAM memòria RAM [ca]
 • การออกเสียง : multitasca multitasca [ca]
 • การออกเสียง : disquet disquet [ca]
 • การออกเสียง : disc CD ROM disc CD ROM [ca]
 • การออกเสียง : .cat .cat [ca]
 • การออกเสียง : banca electrònica banca electrònica [ca]
 • การออกเสียง : missatge d'entrada missatge d'entrada [ca]
 • การออกเสียง : concentrador concentrador [es]
 • การออกเสียง : cibernètica cibernètica [ca]
 • การออกเสียง : tauleta tauleta [ca]
 • การออกเสียง : mòdem mòdem [ca]
 • การออกเสียง : USB 3.0 USB 3.0 [ca]
 • การออกเสียง : pàgina inicial pàgina inicial [ca]
 • การออกเสียง : pantalla tàctil pantalla tàctil [ca]
 • การออกเสียง : terabyte (Tb) terabyte (Tb) [ca]
 • การออกเสียง : tecla d'ordre tecla d'ordre [ca]
 • การออกเสียง : ciberespai ciberespai [ca]
 • การออกเสียง : disquetera disquetera [es]
 • การออกเสียง : missatge retornat missatge retornat [ca]
 • การออกเสียง : identitat digital identitat digital [ca]
 • การออกเสียง : tecla d'inici tecla d'inici [ca]
 • การออกเสียง : encaminador encaminador [ca]
 • การออกเสียง : sistema informàtic sistema informàtic [ca]
 • การออกเสียง : ratolí tàctil ratolí tàctil [ca]
 • การออกเสียง : tecnologia 2.0 tecnologia 2.0 [ca]
 • การออกเสียง : virus informàtic virus informàtic [ca]
 • การออกเสียง : reinicialització reinicialització [ca]
 • การออกเสียง : intel·ligència artificial intel·ligència artificial [ca]
 • การออกเสียง : megapíxel megapíxel [ca]
 • การออกเสียง : botiga electrònica botiga electrònica [ca]
 • การออกเสียง : escàner escàner [ca]
 • การออกเสียง : sincronització automàtica sincronització automàtica [ca]
 • การออกเสียง : xarxes socials xarxes socials [ca]
 • การออกเสียง : connector USB connector USB [ca]
 • การออกเสียง : penjar-se penjar-se [ca]
 • การออกเสียง : pàgina web pàgina web [ca]
 • การออกเสียง : tecla d'inserció tecla d'inserció [ca]
 • การออกเสียง : Fundació puntCAT Fundació puntCAT [ca]
 • การออกเสียง : connexió ADSL connexió ADSL [ca]
 • การออกเสียง : disc dur disc dur [ca]
 • การออกเสียง : microprocessador microprocessador [pt]
 • การออกเสียง : bàner bàner [ca]
 • การออกเสียง : adreça IP adreça IP [ca]
 • การออกเสียง : seguretat d'Internet seguretat d'Internet [ca]
 • การออกเสียง : disc flexible disc flexible [ca]
 • การออกเสียง : disc dur intern disc dur intern [ca]
 • การออกเสียง : fitxer d'imatges fitxer d'imatges [ca]
 • การออกเสียง : connexió d'internet connexió d'internet [ca]
 • การออกเสียง : aplicació d'ajuda aplicació d'ajuda [ca]
 • การออกเสียง : tecla d'alternativa gràfica tecla d'alternativa gràfica [ca]
 • การออกเสียง : servidor servidor [pt]