คำ: kura

kuraการออกเสียงใน ญี่ปุ่น [ja]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkuraในญี่ปุ่น

เสียงและภาษาบนแผนที่

kuraการออกเสียงใน ฟินแลนด์ [fi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkuraในฟินแลนด์

kuraการออกเสียงใน โปลิช [pl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงkuraในโปลิช

kuraอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: ohayo gozaimasu申し訳 ありません大阪新しい中国