หมวดหมู่:

zwierzęta

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงzwierzęta

 • การออกเสียง : salamandra salamandra [es]
 • การออกเสียง : iguana iguana [en]
 • การออกเสียง : kot kot [sl]
 • การออกเสียง : Gil Gil [ca]
 • การออกเสียง : słoń słoń [pl]
 • การออกเสียง : sola sola [sv]
 • การออกเสียง : koko koko [fi]
 • การออกเสียง : lemur lemur [en]
 • การออกเสียง : sarna sarna [pt]
 • การออกเสียง : ogonek ogonek [pl]
 • การออกเสียง : kuna kuna [pl]
 • การออกเสียง : ocelot ocelot [en]
 • การออกเสียง : Lin Lin [fr]
 • การออกเสียง : kos kos [cs]
 • การออกเสียง : kura kura [pl]
 • การออกเสียง : kangur kangur [pl]
 • การออกเสียง : mors mors [sv]
 • การออกเสียง : ryba ryba [pl]
 • การออกเสียง : mintaj mintaj [pl]
 • การออกเสียง : przycupnąć przycupnąć [pl]
 • การออกเสียง : grzechotnik grzechotnik [pl]
 • การออกเสียง : komar komar [ku]
 • การออกเสียง : flaming flaming [en]
 • การออกเสียง : sandacz sandacz [pl]
 • การออกเสียง : pluskwiak pluskwiak [pl]
 • การออกเสียง : świerszcz świerszcz [pl]
 • การออกเสียง : owad owad [pl]
 • การออกเสียง : mamba mamba [en]
 • การออกเสียง : żaba żaba [pl]
 • การออกเสียง : jastrząb jastrząb [pl]
 • การออกเสียง : mrowisko mrowisko [pl]
 • การออกเสียง : kijanka kijanka [pl]
 • การออกเสียง : pelikan pelikan [de]
 • การออกเสียง : skalar skalar [pl]
 • การออกเสียง : pirania pirania [pl]
 • การออกเสียง : trzmiel trzmiel [pl]
 • การออกเสียง : dzicz dzicz [pl]
 • การออกเสียง : płotka płotka [pl]
 • การออกเสียง : okoń okoń [pl]
 • การออกเสียง : gazela gazela [pt]
 • การออกเสียง : drozd drozd [cs]
 • การออกเสียง : Kormoran Kormoran [de]
 • การออกเสียง : makrela makrela [pl]
 • การออกเสียง : fenek fenek [nl]
 • การออกเสียง : mrówka mrówka [pl]
 • การออกเสียง : sęp sęp [pl]
 • การออกเสียง : aligator aligator [pl]
 • การออกเสียง : ropucha ropucha [pl]
 • การออกเสียง : rybitwa rybitwa [pl]
 • การออกเสียง : żółw żółw [pl]
 • การออกเสียง : głębinowy głębinowy [pl]
 • การออกเสียง : waran waran [pl]
 • การออกเสียง : czyżyk czyżyk [pl]
 • การออกเสียง : wyjec wyjec [pl]
 • การออกเสียง : skunks skunks [fr]
 • การออกเสียง : turkawka turkawka [pl]
 • การออกเสียง : odstrzał odstrzał [pl]
 • การออกเสียง : kundel kundel [pl]
 • การออกเสียง : indyk indyk [pl]
 • การออกเสียง : szczygieł szczygieł [pl]
 • การออกเสียง : kojot kojot [pl]
 • การออกเสียง : kły kły [pl]
 • การออกเสียง : odbyt odbyt [pl]
 • การออกเสียง : rudzik rudzik [pl]
 • การออกเสียง : mops mops [de]
 • การออกเสียง : kobyła kobyła [pl]
 • การออกเสียง : łajno łajno [pl]
 • การออกเสียง : łoś łoś [pl]
 • การออกเสียง : jaskółka jaskółka [pl]
 • การออกเสียง : tchórz tchórz [pl]
 • การออกเสียง : owca owca [pl]
 • การออกเสียง : fretka fretka [pl]
 • การออกเสียง : czapla czapla [pl]
 • การออกเสียง : Sroka Sroka [pl]
 • การออกเสียง : krewetka krewetka [pl]
 • การออกเสียง : gekon gekon [pl]
 • การออกเสียง : puchacz puchacz [pl]
 • การออกเสียง : głuszec głuszec [pl]
 • การออกเสียง : kajman kajman [pl]
 • การออกเสียง : małpy małpy [pl]
 • การออกเสียง : pyton pyton [pl]
 • การออกเสียง : foka foka [pl]
 • การออกเสียง : świstak świstak [pl]
 • การออกเสียง : szpak szpak [pl]
 • การออกเสียง : żuraw żuraw [pl]
 • การออกเสียง : kanarek kanarek [pl]
 • การออกเสียง : powyzdychać powyzdychać [pl]
 • การออกเสียง : stonka stonka [pl]
 • การออกเสียง : kawka kawka [pl]
 • การออกเสียง : renifer renifer [pl]
 • การออกเสียง : weterynaria weterynaria [pl]
 • การออกเสียง : pawian pawian [pl]
 • การออกเสียง : czajka czajka [pl]
 • การออกเสียง : zięba zięba [pl]
 • การออกเสียง : sierść sierść [pl]
 • การออกเสียง : koliber koliber [pl]
 • การออกเสียง : wilga wilga [pl]
 • การออกเสียง : zdechłe zdechłe [pl]
 • การออกเสียง : serwal serwal [pl]
 • การออกเสียง : szop pracz szop pracz [pl]