• การออกเสียงคำว่า چوہیا چوہیا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า موزی موزی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า ثمور ثمور [ur]
 • การออกเสียงคำว่า مرغ مرغ [fa]
 • การออกเสียงคำว่า اژدہا اژدہا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جانور جانور [fa]
 • การออกเสียงคำว่า گھوڑا گھوڑا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า باگھ باگھ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า لومڑی لومڑی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า درندہ درندہ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า ڈاگ ڈاگ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تیندوا تیندوا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า لگڑبھگا لگڑبھگا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า چیتا چیتا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کوآلا کوآلا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بلی بلی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ہاتھی ہاتھی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بھالو بھالو [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بکری بکری [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بھیڑ بھیڑ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า گائے گائے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า خرگوش خرگوش [fa]
 • การออกเสียงคำว่า اونٹ اونٹ [ur]
 • การออกเสียงคำว่า Соран Соран [tt]
 • การออกเสียงคำว่า گدھے گدھے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า тонкотел тонкотел [ru]
 • การออกเสียงคำว่า هاتهی هاتهی [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کنگرو کنگرو [ur]
 • การออกเสียงคำว่า خارپشت خارپشت [fa]
 • การออกเสียงคำว่า مگرمچھ مگرمچھ [ur]