BETA

Discover Forvo Academy, our new online teaching platform.

Go to Forvo Academy

พจนานุกรมการออกเสียงภาษาสโลเวเนีย

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสโลเวเนีย

ภาษาสโลเวเนีย : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

 • การออกเสียง : Ljubljana
  Ljubljana
 • การออกเสียง : Zdravo
  Zdravo
 • การออกเสียง : Veja
  Veja
 • การออกเสียง : vera
  vera
 • การออกเสียง : JYSK
  JYSK
 • การออกเสียง : Sara
  Sara
 • การออกเสียง : tein
  tein
 • การออกเสียง : Gorenje
  Gorenje
 • การออกเสียง : Levi
  Levi
 • การออกเสียง : London
  London

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาสโลเวเนียใช่ไหม