สโลเวเนียคู่มือการออกเสียง

[Slovenščina]

สมัครเพื่อ สโลเวเนีย ร่วมอ่านออกเสียง

  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียง: 2.200.000
  • จำนวนผู้ที่ร่วมอ่านออกเสียงใน Forvo: 391
  • คำที่ได้รับการออกเสียงแล้ว: 5.757
  • คำที่อยู่ระหว่างการออกเสียง: 2.281
  • สโลเวเนีย ภาพถ่ายจาก Andrejj
ออกเสียงมากที่สุด เพิ่มคำ

ดูทั้งหมด

คำใหม่สำหรับรอการออกเสียง สมัครสมาชิก

ดูทั้งหมด