หมวดหมู่:

svenska verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงsvenska verb

 • การออกเสียง : hoja hoja [es]
 • การออกเสียง : risa risa [es]
 • การออกเสียง : Ursäkta Ursäkta [sv]
 • การออกเสียง : bebo bebo [eo]
 • การออกเสียง : vela vela [es]
 • การออกเสียง : tala tala [sv]
 • การออกเสียง : prisa prisa [es]
 • การออกเสียง : basta basta [it]
 • การออกเสียง : missa missa [sv]
 • การออกเสียง : Lapa Lapa [es]
 • การออกเสียง : stupa stupa [lmo]
 • การออกเสียง : skugga skugga [sv]
 • การออกเสียง : lira lira [es]
 • การออกเสียง : pipa pipa [es]
 • การออกเสียง : dua dua [ms]
 • การออกเสียง : acceptera acceptera [sv]
 • การออกเสียง : stal stal [sv]
 • การออกเสียง : falla falla [sv]
 • การออกเสียง : få [da]
 • การออกเสียง : angla angla [eo]
 • การออกเสียง : säga säga [sv]
 • การออกเสียง : supa supa [sv]
 • การออกเสียง : ge ge [sv]
 • การออกเสียง : sova sova [pt]
 • การออกเสียง : kura kura [pl]
 • การออกเสียง : sjunga sjunga [sv]
 • การออกเสียง : pirra pirra [pt]
 • การออกเสียง : Anta Anta [pt]
 • การออกเสียง : jama jama [ja]
 • การออกเสียง : bada bada [sv]
 • การออกเสียง : koka koka [sv]
 • การออกเสียง : träna träna [sv]
 • การออกเสียง : sota sota [fi]
 • การออกเสียง : Sila Sila [it]
 • การออกเสียง : förstå förstå [sv]
 • การออกเสียง : låsa låsa [sv]
 • การออกเสียง : fixa fixa [pt]
 • การออกเสียง : dela dela [sv]
 • การออกเสียง : spara spara [sv]
 • การออกเสียง : göra göra [sv]
 • การออกเสียง : trampa trampa [sv]
 • การออกเสียง : Vilja Vilja [sv]
 • การออกเสียง : regera regera [sv]
 • การออกเสียง : börja börja [sv]
 • การออกเสียง : glo glo [da]
 • การออกเสียง : skära skära [sv]
 • การออกเสียง : tassa tassa [ca]
 • การออกเสียง : hatta hatta [sv]
 • การออกเสียง : resa resa [sv]
 • การออกเสียง : reka reka [fo]
 • การออกเสียง : tralla tralla [es]
 • การออกเสียง : bevisa bevisa [sv]
 • การออกเสียง : Anvisa Anvisa [sv]
 • การออกเสียง : stena stena [sk]
 • การออกเสียง : filma filma [ro]
 • การออกเสียง : känna känna [sv]
 • การออกเสียง : leva leva [pt]
 • การออกเสียง : skratta skratta [sv]
 • การออกเสียง : traska traska [sv]
 • การออกเสียง : knulla knulla [sv]
 • การออกเสียง : luta luta [sv]
 • การออกเสียง : lyssna lyssna [sv]
 • การออกเสียง : väva väva [sv]
 • การออกเสียง : ruska ruska [fi]
 • การออกเสียง : tenta tenta [pt]
 • การออกเสียง : skjuta skjuta [sv]
 • การออกเสียง : gråta gråta [sv]
 • การออกเสียง : lukta lukta [sv]
 • การออกเสียง : återstå återstå [sv]
 • การออกเสียง : anmäla anmäla [sv]
 • การออกเสียง : hagla hagla [sv]
 • การออกเสียง : regna regna [sv]
 • การออกเสียง : skriva skriva [sv]
 • การออกเสียง : stilla stilla [sv]
 • การออกเสียง : gasta gasta [es]
 • การออกเสียง : ske ske [da]
 • การออกเสียง : svalna svalna [sv]
 • การออกเสียง : flyga flyga [sv]
 • การออกเสียง : borra borra [pt]
 • การออกเสียง : verka verka [sv]
 • การออกเสียง : köra köra [sv]
 • การออกเสียง : vada vada [ro]
 • การออกเสียง : betala betala [sv]
 • การออกเสียง : stånga stånga [sv]
 • การออกเสียง : räkna räkna [sv]
 • การออกเสียง : använda använda [sv]
 • การออกเสียง : promenera promenera [sv]
 • การออกเสียง : roa roa [sv]
 • การออกเสียง : ösa ösa [sv]
 • การออกเสียง : nappa nappa [sv]
 • การออกเสียง : andas andas [es]
 • การออกเสียง : anamma anamma [sv]
 • การออกเสียง : kravla kravla [sv]
 • การออกเสียง : sakna sakna [sv]
 • การออกเสียง : eka eka [ind]
 • การออกเสียง : kolla kolla [sv]
 • การออกเสียง : byta byta [sv]
 • การออกเสียง : dugga dugga [sv]
 • การออกเสียง : ordna ordna [sv]
 • การออกเสียง : gasa gasa [es]