พจนานุกรมการออกเสียงภาษาเมารี

ค้นหาและเรียนรู้วิธีการออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเมารี

ภาษาเมารี : การออกเสียงที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุด

  • การออกเสียง : Aotearoa Aotearoa
  • การออกเสียง : kiwi kiwi
  • การออกเสียง : kura kura
  • การออกเสียง : rua rua
  • การออกเสียง : ma ma
  • การออกเสียง : kia ora kia ora
  • การออกเสียง : puma puma
  • การออกเสียง : mana mana
  • การออกเสียง : Kaeo Kaeo
  • การออกเสียง : koe koe

ดูทั้งหมด

คุณต้องการช่วยออกเสียงคำศัพท์และวลีในภาษาเมารีใช่ไหม