คำ: Ina

Inaการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงInaในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Inaการออกเสียงใน โปลิช [pl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงInaในโปลิช

Inaการออกเสียงใน สวีดิช [sv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงInaในสวีดิช

Inaอยู่ระหว่างการพิจารณาที่การออกเสียงใน:

สุ่มคำ: Sconehavelaughbeenthrough